Schweiz - det købestærke marked

Få styr på moms, import, registrering og de mange andre juridiske udfordringer, der følger med ved handel over grænser.

Bliv kontaktet

Schweiz

Den lille enklave midt i det store EU – inde og alligevel ude. Landet har valgt at stå udenfor Fællesskabet i EU, men er fortsat et spændende marked for danske virksomheder på grund af frihandelsaftalen med EU-landene og landets meget lave momssats på blot 8,1 %.

Landet er kendt for sit direkte demokrati, det lave skattetryk og sin storslåede natur, og så er Schweiz ydermere et rigt samfund med højtuddannede og velstående borgere.

Bliv klogere på det schweiziske marked her, eller kontakt os for en uforpligtende snak.

Det schweiziske samfund er præget af høj erhvervsaktivitet, hvor 75% er ansat i serviceindustrien, og derudover blandt andet kan bryste sig af en højtudviklet industri, stærk turisme, en af verdens førende finans-og forsikringsverdener, samt en stor udenrigshandel.
Og med fire officielle sprog herunder tysk, franks, italiensk og reætoromansk på et areal, der ikke er større end Danmark, er der rig mulighed for at få afsat sine produkter og services til de 8,7 mio. indbyggere i Schweiz.

Trods aftaler med EU om personers fri bevægelighed, herunder ophør af personkontrollen ved grænserne i forbindelse med Schweiz’ deltagelse i Schengen-aftalen, så pålægges varer fortsat en kontrol ved grænserne, da Schweiz ikke har indgået en toldaftale med EU.

Hvis du som udenlandsk virksomhed ønsker at sælge varer eller ydelser i Schweiz, har du brug for en schweizisk-registreret repræsentant, der kan stå for håndteringen af moms og told, da det ikke er tilladt at stå for det selv. 

Det kan IntraVAT hjælpe jer med! Vi har mange års erfaring og et dybt kendskab til de krav som jeres virksomhed skal leve op til for at kunne gøre forretning i landet. Udover vores ekspertise tilbyder vi også lokal fysisk firmaadresse, håndtering af fysisk post, kvartalsvis momsindberetning, og general overvågning af jeres schweiziske aktiviteter i henhold til myndighedernes krav.

Toldregler i Schweiz

Schweiz har belsluttet sig for, at fra 2024 vil de sænke alle deres toldsatser til 0%. Dette betyder dog ikke at tolden og procedurerne forsvinder, tolden er blot nedsat til 0%.

IntraVAT - Din professionelle momspartner

Med speciale i moms, og en passion for handel over grænser siden 1978, kan vi garantere dig en af branchens stærkeste partnere på det schweiziske marked. Er du interesseret i at vide mere skal du blot udfylde kontaktformularen, og så vil vi kontakte dig hurtigst muligt. 

Hvornår skal man momsregistreres i Schweiz?

Din virksomhed skal momsregistreres i Schweiz, hvis I har en omsætning med momsbeskatningssted i Schweiz, der overstiger registreringsgrænsen på CHF 100.000. Både salg i Schweiz og eksport fra Schweiz tæller med i denne bagatelgrænse. Virksomheder uden for Schweiz skal udpege en fiskal repræsentant i Schweiz for at kunne blive momsregistreret.
Det er vigtigt, at man indsender anmodning om momsregistrering senest 30 dage efter, at man har påbegyndt sin momspligtige aktivitet, hvis man vil undgå bøder.

Salg af varer, der befinder sig i Schweiz på salgstidspunktet samt import af varer til Schweiz til virksomhedens egen brug eller i eget navn, har momsbeskatningssted i Schweiz.

Salg af ydelser til privatpersoner, samt ydelser vedrørende kunst, kultur, sport, videnskab, undervisning eller underholdning, men også salg af ydelser vedrørende fast ejendom i Schweiz, eller persontransport, har momsbeskatningssted i Schweiz.

Efter 1. januar 2025 skal man som almindelig e-commerce-virksomhed kun være momsregistreret i Schweiz, hvis man indfører varer, og lægger disse på lager i eget navn. Efter denne dato vil det være platforms-virksomheden (fx Amazon eller Zalando m.v. som vil skulle være momsregistreret i Schweiz for salg af varer ind i Schweiz til lokale privatpersoner. 

Det er muligt at blive frivilligt momsregistreret, hvis din virksomhed ikke har nået registreringsgrænsen på de CHF 100.000 .

Følgende dokumenter skal anvendes ved en momsregistrering i Schweiz:

  • Et udfyldt ansøgningsskema
  • En kopi af virksomhedens registreringsbevis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • Oplysning om adressen på den fiskale repræsentant
  • Oplysninger om art og omfang af virksomhedens salg i Schweiz

Momsen skal indberettes kvartalsvis i Schweiz, men det er muligt at anmode om månedsvis indberetning, hvis man ønsker det.

Bemærk at man ikke kan indbetale importmomsen via sin momsangivelse i Schweiz. Importmomsen skal som udgangspunkt betales ved grænsen, hvilket betyder at myndighederne udsteder en ”kontantfaktura” som bliver sendt til den fiskale repræsentant – også selvom betalingsfristen er ganske kort, kun 10 dage.

Derfor er en importkredit en stor fordel ved import i Schweiz. Med en sådan kreditaftale får I:

  • 60 dages kredit til at betale importmomsen – selvom toldbeløbet fortsat skal betales i løbet af 5 dage
  • Frafald af administrationsgebyrer og udlægsprovision
  • Mulighed for at modtage kontantfakturaerne på e-mail, hvilket er den helt store fordel grundet de korte betalingsfrister.

IntraVAT hjælper jer gerne med både momsregistrering, fiskal repræsentation og oprettelse af toldkredit. Kontakt os for hjælp.

Deadlines

Momsperiode Deadline for indberetning og betaling
Q1 - 1. Kvartal (januar, februar, marts) 31. maj 2023
Q2 - 2. Kvartal (april, maj, juni)  31. august 2023
Q3 - 3. Kvartal (juli, august, september) 30. november 2023
Q4 - 4. Kvartal (oktober, november, december) 28. februar 2024

Momssatser per 1. januar 2024

Moms Sats Kategori Betegnelse Registreringsgrænse
8,1 % Generelle produkter og ydelser Standard CHF 100.000
3,8 % Hotelindkvartering Special CHF 100.000
2,6% Visse forbrugsvarer, tryksager, lægemidler Reduced CHF 100.000
0% Uddannelser, forsikringer og finansielle services Exempt CHF 100.000

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: