Producentansvar for emballage

Nye regler træder i kraft per 1. juli 2025, men der skal allerede registreres fra april 2024

18. januar

For dig, der pakker dine varer ind i emballage før salg

 

 Nedenfor finder du en beskrivelse af produktansvarsreglerne for emballage i Danmark, men da disse regler bygger på et EU-direktiv, kan du være forvisset om at der findes tilsvarende regler, om end ikke nødvendigvis magen til, i andre EU-lande.

 

I Danmark træder der nye regler vedrørende ”producentansvar” for emballage i kraft 1. juli 2025. For en gangs skyld er Danmark bland de sidste lande til at indføre fælles EU-regler. De her relevante regler stammer fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald m.v. I Danmark hører reglerne under Miljøministeriet og bliver derfor implementeret i miljølovgivningen.

Selvom reglerne først træder i kraft i juli 2025, skal du allerede fra april 2024 registrere din virksomhed og oplyse om emballagemængder m.v. som du forventer at bringe på marked i år 2024 på www.Producentansvar.dk

Hvilke virksomheder er omfattet af reglerne?

Ansvaret ligger hos de virksomheder, der bringer emballage på det danske marked – dvs. især følgende virksomheder:

 • Producenter (eller påfylder), der bringer emballage på det danske marked
 • Danske importører af emballerede varer (kun første omsætningsled)
 • Grossister eller virksomheder der ompakker varer
 • Udenlandske e-handelsbutikker, der sælger direkte til danske forbrugere (NB: skal være registreret via en fiskal bemyndiget repræsentant)

Hvilken emballage er omfattet?

Både salgs- og transportemballage (inkl. paller og strips m.v.) er omfattet af reglerne, og reglerne gælder både for husholdnings- og erhvervs-emballage. Dvs. reglerne gælder for følgende materialetyper:

 • Plastik (opdeles antageligvis i 4 forskellige underkategorier)
 • Pap
 • Papir
 • Glas
 • Aluminium
 • Metal
 • Træ
 • Mad- og drikkevarekartoner

Hvad går reglerne ud på?

Formålet med reglerne er et nedbringe mængden af emballage – og at re-designe emballagen også sådan, at den ikke er så skadelig for miljøet. Dvs. emballagen helst skal være fremstillet af genbrugsmaterialer m.v.

De administrative pligter i reglerne er følgende:

 1. Du skal registrere din virksomhed på Producentansvar.dk fra 1. april 2024.
  • Her skal du indberette information om specifikke emballager og forventede mængder, som du forventer at bringe på det danske marked i 2024
  • Rapporteringspligten varierer afhængigt af om du forventer at bringe over eller under 8 ton emballage på markedet.

   - Hvis du forventer at bringe OVER 8 ton på markedet, skal du rapportere om alt: materialefraktioner, hovedkomponenter, delkomponenter, kemi, størrelse, vægt mv. opdelt på husholdnings- og erhvervsemballage.
   - Hvis du forventer at bringe UNDER 8 ton på markedet, kan du nøjes med at rapportere totalvægt emballage på husholdnings- og erhvervs-kategorierne.

 1. Du skal også fra d. 1. april 2024 vælge en kollektivordning. (Kollektivordningen kan både vælges for indpakningsemballage for batterier m.v. – de findes både som lokale ordninger i Danmark og som generelle ordninger i EU.)
 2. Du vil fremover skulle oplyse dine kunder om, hvordan man bortskaffer emballagen via mærkning og piktogrammer - kollektivordningerne hjælper med denne opgave.

Hvad koster det?

Reglerne er ikke helt på plads endnu, men det forventes i lighed med reglerne i de øvrige EU-lande, at de økonomiske byrder vil være af følgende typer:

 • Et generelt administrationsgebyr til myndighederne
 • Et miljøgradueret miljøbidrag med udgangspunkt i gennemsnitligt bidrag pr. ton pr. type emballage, gradueret op/ned afhængig af emballagens ’miljørigtighed’ (dvs. des mere miljørigtig emballage des lavere afgiftssats)
 • Et årligt medlemsgebyr til den valgte Kollektivordningen (for juridisk, administrativt og praktisk arbejde)

 

Vi kan i den forbindelse oplyse, at Storbritannien også har tilsvarende regler på området for indpakningsemballage – men hverken Norge eller Schweiz stiller p.t. generelle krav om registrering m.v. af indpakningsmaterialer.

Hos IntraVAT holder vi os til at rådgive om moms, told og punktafgifter, men vi bestræber os også på at give din virksomhed varsel om hvilke forpligtelser, du ellers kan møde, når du træder ind på et nyt marked.