Bliv momsregistreret i Danmark

Med en momsregistrering i Danmark kan du få adgang til det fulde marked i EU via OSS ( One-Stop-Shop)

Bliv kontaktet

Danmark

Danmark er ofte kåret til verdens lykkeligste land. Her er idyliske scenerier i form af korngule marker og en lyseblå himmel, al sammen præcist som en af verdens mest kendte eventyrforfattere; H.C. Andersen har skrevet om.

Danmark har dog også et af verdens højeste skattetryk, og gør en dyd ud af at være et foregangsland, hvilket betyder, at Danmark også var et af de første lande til at benytte sig af en generel omsætningsafgift. Det som vi i dagens Danmark kalder moms.

På trods af de høje skatter og afgifter er danskerne stadig et af de mest købestærke folkefærd, der udover at mestre flere sprog, også virkelig har taget digitaliseringen til sig, hvilket gør Danmark til et meget attraktivt marked.

Danmark er et yderst attraktivt land inden for EU, hvis man som virksomhed fra et 3. land ønsker at etablere sig på det europæiske marked. Ønsker man en momsregistrering i et EU-medlemsstat land, så er Danmark dér, hvor man hurtigst og nemmest kan få en momsregistrering, og derved træde ind på det europæiske marked.
IntraVATs hovedkontor er placeret i Danmark, hvor der sidder et stærkt team af danske momsspecialister og jurister klar til at assistere dig med lovpligtige registreringer og rådgivning herom. 

Det er nødvendigt at du ved, hvilke transaktioner, der har momsbeskatningssted i Danmark, før at du kan udregne, om din virksomhed har pligt til at blive momsregistreret her.

Salg af varer, der befinder sig i Danmark på salgstidspunktet samt import af varer fra 3. land eller erhvervelse af varer fra andre EU-lande til virksomhedens egen brug eller i eget navn, har momsbeskatningssted i Danmark.

Salg af ydelser til virksomheder (B2B) er generelt omfatte af ”reverse-charge”-reglerne, hvilket betyder, at køberen skal afregne salgsmomsen til myndighederne i eget land. Ydelser vedrørende fast ejendom, har momsbeskatningssted her, hvis den faste ejendom er beliggende her – det er imidlertid den erhvervsdrivende køber, der skal betale for momsen – dvs. at en udenlandsk køber af en ydelse vedr. fast ejendom i Danmark skal være momsregistreret her for at afregne ”reverse-charge”-momsen.

Salg af ydelser vedrørende adgang til kunst, kultur, sport, videnskab, undervisning eller underholdning, samt udlejning af transportmidler har momsbeskatningssted i Danmark. Ydelser vedr. hotelophold, restaurationsbesøg m.v. kræver ligeledes opkrævning af dansk salgsmoms, hvis ydelsen foregår i Danmark.

Salg af varer og ydelser (herunder også elektronisk leverede ydelser) til privatpersoner har generelt momsbeskatningssted i Danmark, hvis personen er bosat her. Det er muligt at nøjes med én momsregistrering i EU for salg til privatpersoner i alle EU-lande -> enten en One-Stop-Shop-registrering eller en Import-One-Stop-Shop-registrering. 

Lovpligtige momskonti Danmark

Når man bliver momsregistreret i Danmark og handler over grænser, både indenfor og udenfor EU, så er det vigtigt, at man har sat sit økonomisystem korrekt op. Læs mere herom, hvilke konti man skal have sat op i sit økonomisystem.

OSS registrering

Bliv OSS registreret, og kom i gang med at handle over grænser inden for EU

IntraVAT - Din professionelle momspartner

Med speciale i moms, og en passion for handel over grænser siden 1978, kan vi garantere dig en af branchens stærkeste partnere på det danske marked. Er du interesseret i at vide mere skal du blot udfylde kontaktformularen, og så vil vi kontakte dig hurtigst muligt. 

Hvornår skal man momsregistreres i Danmark?

Din virksomhed skal momsregistreres i Danmark, hvis I har en omsætning med momsbeskatningssted her, der overstiger registreringsgrænsen på 50.000 DKR.

Virksomheder fra andre EU-lande samt fra Norge og (indtil videre også) fra Storbritannien skal ikke udpege en fiskal repræsentant i Danmark for at kunne blive momsregistreret. Hvis der imidlertid også er behov for at blive registreret som importør af varer fra 3. land (for import af vare fra Norge eller Storbritannien m.v.) skal virksomheden alligevel anvende en fiskal repræsentant i Danmark.

Virksomheder fra andre lande uden for EU end Norge og Storbritannien skal også udpege en fiskal repræsentant for at kunne blive momsregistreret i Danmark.

Hos IntraVAT kan vi både være jeres nye fiskale repræsentant, og vi kan naturligvis som altid være jeres almindelige repræsentant/agent for at kunne håndtere jeres registrering og indberetning af momsangivelser til de danske myndigheder.

I Danmark har man pligt til at indsende sin anmodning om momsregistrering senest 8 dage efter, at man har påbegyndt sin momspligtige aktivitet. Det er muligt at blive momsregistreret i Danmark, selv hvis din virksomhed ikke har nået registreringsgrænsen på de 50.000 DKR. Momssatsen er på 25%, og der anvendes generelt ikke reducerede momssatser i Danmark, med undtagelse af eksportsalg og salg af aviser m.v., der er omfattet af en 0%’s sats.

 

Følgende dokumenter skal anvendes ved en momsregistrering i Danmark:

  • Oplysninger om art og omfang af virksomhedens påtænkte salg i Danmark
  • Et udfyldt ansøgningsskema – inkl. navn og adresse samt evt. momsnummer i hjemlandet, samt oplysning om identitet på ejer (samt kopi af dennes ID-kort eller pas)
  • En kopi af virksomhedens registreringsbevis fra rette myndighed i hjemlandet
  • oplysning om navn og adresse på den fiskale repræsentant

 

Momsen skal til at begynde med som udgangspunkt indberettes kvartalsvis i Danmark (månedsvist hvis den forventede omsætning overstiger 50 mio. kr./år), og det er altid muligt at anmode om månedsvis indberetning, hvis man ønsker det.

Som udgangspunkt skal importmoms- og told betales ved grænsen, når man indfører varer fra 3. land til Danmark. Når virksomheden imidlertid er blevet importør-registreret, skal importmomsen ikke længere betales ved grænsen, men derimod på den samme momsangivelse, som man fratrækker importmomsen som købsmoms. Derved har importmomsen ikke nogen likviditetsvirkning for virksomheder, der er registreret i Danmark.
Danmark er også et dejligt land at skulle betale told i, fordi det er muligt for alle virksomheder (efter kreditvurdering) at få en toldkredit mod sikkerhedsstillelse.

Deadlines

Momsperiode Deadline for indberetning og betaling
Q1 - 1. Kvartal (januar, februar, marts) 1. juni 2023
Q2 - 2. Kvartal (april, maj, juni)  1. september 2023
Q3 - 3. Kvartal (juli, august, september) 1. december 2023
Q4 - 4. Kvartal (oktober, november, december) 1. marts 2024

Momssatser per 2023

Moms Sats Kategori Betegnelse Registreringsgrænse
25 % Generelle produkter og ydelser Standard DKK 50.000
0% Uddannelser, forsikringer og finansielle services m.v. Fritaget DKK 80.000*

*Lønsumsafgift

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: