Lovpligtige momskonti Danmark

Hvilke momskonti skal man have oprettet i sit danske regnskab

Lovpligtige momskonti

En dansk momsregistreret virksomheds regnskab skal indeholde følgende særlige momskonti, jf. momsbekendtgørelsen § 74, når virksomheden handler med udlandet:

  • Konto for salgsmoms. Her posteres momsen vedrørende virksomhedens momspligtige salg/le­verancer, herunder "udtagning" af varer og ydelser (gen-momsbeskatning, hvis der gives værk til influencers eller til private eller andre momsfritagne aktiviteter i Danmark) samt tilbageførsel af moms ved tab på debito­rer eller ved reguleringspligt/ret for Investeringsgoder.
  • Konto for moms af varekøb fra udlandet ("vare erhvervelsesmoms"). Her posteres den selv-beregnede moms af vare både fra andre EU og fra lande uden for EU.  Der skal som hovedregel beregnes "erhvervelsesmoms" ved modtagelsen af momsfri fakturaer over varer fra udlandet – medmindre der er tale om køb efter brugtmomsordningen. 

  • Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet ("ydelses erhvervelsesmoms"). Her posteres den selv-beregnede moms af ydelseskøb både fra andre EU og fra lande uden for EU.  Der skal som hovedregel beregnes "erhvervelsesmoms" ved modtagelsen af momsfri fakturaer over ydelser fra udlandet – medmindre der er tale om en ægte momsfri ydelse (svarende til momslovens § 13) som f.eks. visse finansielle ydelser m.fl.

  • Konto for købsmoms. Her posteres momsen på indkøb m.v. af varer og ydelser til brug for virk­somheden, i det om­fang momsen på indkøbene kan fradrages efter de almindelige regler. Den selv-beregnede "erhvervelsesmoms" fratrækkes også på denne konto, hvis den købte vare eller ydelse skal bruges til momspligtige formål.

  • Konto for værdi af EU‑varekøb (rubrik A - varer). Her bogføres (debet) købsprisen kun for varer, der er købt uden udenlandsk moms i andre EU-lande.

  • Konto for værdi af EU‑ydelseskøb (rubrik A - ydelser). Her bogføres (debet) købsprisen kun for ydelser, der er købt uden udenlandsk moms i andre EU-lande.

  • Konto for værdi af EU‑varesalg (rubrik B - varer). Her bogføres (kredit) salgsprisen for de varer, der sælges uden dansk moms til momsregistrerede kunder andre EU‑lande.

  • Konto for værdi af EU‑ydelsessalg (rubrik B - ydelser). Her bogføres (kredit) salgsprisen for de ydelser, der sælges uden dansk moms til momsregistrerede kunder andre EU‑lande.

  • Konto for værdi af eksport af varer og ydelser til 3. lande (rubrik C). Her posteres (kredit) salgsprisen for alle andre salg til udlandet uden dansk moms end EU-vare og EU-ydelsessalg.

  • Virksomheder som både har momspligtig og momsfri (internt i Danmark) omsætning, har også pligt til at have en konto for Investeringsgoder, som viser reguleringsmomsen for driftsmidler og omkostninger fx vedr. fast ejendom m.v. jf. momsbekendtgørelsen § 82, stk. 3.

Det skal være muligt at afstemme ovennævnte konti til momsangivelsen.

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: