Tysk krav om elektronisk fakturering

Oversigt over de nye tyske regler for elektronisk fakturering gældende fra 1. januar 2025

15. maj

Tysk krav om elektronisk fakturering pr. 1. januar 2025

Det forventes at rigtig mange tyske virksomheder bliver nødsaget til at ændre sine arbejdsgange i forlængelse af vedtagelsen af de nye tyske regler vedrørende elektronisk fakturering.

Reglernes omfang

Kravet om e-fakturering vil udelukkende gælde transaktioner mellem tyske virksomheder (business to business).

Udstedelse af fakturaer med en værdi under 250 € samt rejsebilletter undtages fra kravet om udstedelse og modtagelse af elektroniske fakturaer. Samtidig skal de tyske virksomheder (naturligvis) heller ikke udstede fakturaer, når de handler med 3. lande.

Selvom den nuværende/kommende lovgivning ikke nævner nogen elektronisk indberetningspligt vedrørende de elektroniske fakturaer, forventer vi sådanne krav følger i de kommende år.

Tyskland introducerer nyt koncept – køber skal samtykke til IKKE at modtage elektroniske fakturaer!

Tyskland har indgivet en anmodning om dispensation med hensyn til kravet om at anvende elektronisk fakturering og købers samtykke. I modsætning til tankerne i kommissionen om. at køber skal samtykke til at modtage elektroniske fakturaer, vender tyskerne reglerne på hovedet, og forventer at indfører regler, hvorefter køber skal samtykke, hvis sælger ikke fremsender sine fakturaer elektronisk.

Tidslinjen for implementering af reglerne

Obligatorisk e-fakturering i Tyskland vil blive implementeret i flere faser:

  • Fra januar 2025: Virksomhederne skal kunne modtage elektroniske fakturaer.
  • Fra januar 2026: Virksomhederne kan fortsat udstede fakturaer i papirform eller ikke-struktureret elektronisk format, hvis virksomheden, der modtager fakturaen, accepterer det.
  • Fra januar 2027: Virksomhederne kan fortsat udstede fakturaer i papirform eller ikke-struktureret elektronisk format, hvis virksomheden, der modtager fakturaen, accepterer det, OG forudsat sælgers omsætning det foregående kalenderår ikke oversteg €800.000. Det betyder, at hvis virksomheden havde en omsætning på mere end €800.000, vil den være forpligtet til at udstede strukturerede e-fakturaer fra januar 2027.
  • Fra 1. januar 2028: Fakturaer relateret til transaktioner foretaget i 2026 og 2027 kan udstedes i EDI-formater, hvis virksomheden, der modtager fakturaen, accepterer det. Dette gælder uafhængigt af sælgers omsætning, hvilket betyder, at virksomhederne i år 2028 gerne fortsat må anvende EDI-formatet.
    Med udgangen af år 2028 er det tanken at afskaffe EDI-formatet for de elektroniske fakturaer i Tyskland.
    Afskaffelsen af historiske EDI-formater ser ud til at skabe opsigt i Tyskland i visse erhvervssektorer, der var pionerer inden for EDI elektronisk fakturering. Selvom Tyskland ikke er det første land, der introducerede EDI-formatet, er det måske det første land, der eksplicit erklærer, at dette format ikke længere vil være tilladt.

Elektronisk-faktura-definition og format

De elektroniske fakturaer skal overholde den europæiske standard for e-fakturering og listen over tilsvarende syntakser i henhold til direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014.

Dvs. at UBL og CII, som er strukturerede formater, der overholder EU-standarden, kan bruges, når de tyske regler træder i kraft.
Hvad angår EDI, overholder disse dog ikke EU-standarden EN 16931, hvilket betyder, at EDI-format fakturaer ikke vil blive betragtet som elektroniske fakturaer som nævnt ovenfor
                                                

Vores tanker

Hos IntraVAT forudser vi, at mange tyske virksomheder får travlt med at forberede sig på ovennævnte regler, men som vi forstår gælder reglerne kun for de virksomheder, der rent faktisk er etableret med fast forretningssted i Tyskland. Dvs. danske virksomheder der kun har et tysk momsnummer, uden at have fast forretningssted i Tyskland, ikke bliver ramt af reglerne.