Sidste udkald for Toldstyrelsens e-Export-system

Fra slut april 2024 er det slut med at bruge det gamle toldsystem e-Export

25. april

Farvel til e-Export

Med afslutningen af april 2024, vil Toldstyrelsens nuværende e-Export-system blive lukket og erstattet af det nye, avancerede system kaldet DMS Online (Declaration Management System). Overgangen til dette system er et vigtigt skridt for danske virksomheder, der handler med lande uden for EU, såkaldte tredjelande.

Hvad er DMS eksport?

DMS Eksport er en del af Toldstyrelsens nye DMS Online-system, der er designet til at håndtere alle typer af toldindberetninger, inklusiv eksport og på sigt også import og forsendelser. Fra den 1. maj 2024 kræves det, at alle indberetninger vedrørende eksport foretages gennem DMS Online. Systemet kræver, at virksomheder indberetter præcise oplysninger om blandt andet art, omfang, værdi af varerne, samt modtagerens adresse. Disse oplysninger anvendes både til kontrolformål, herunder overholdelse af internationale handelsrestriktioner, og til statistisk brug.

Hvordan påvirker dette din virksomhed?

  1. System-til-system adgang: Hvis din virksomhed bruger eksterne softwareløsninger som EMMA eller Butterfly til at håndtere toldindberetninger, skal der søges om system-til-system adgang hos Toldstyrelsen for at kunne bruge DMS.

  2. Standardadgang: Virksomheder, der selv står for deres indberetninger, skal ansøge om en standardadgang.

  3. Overgangsudfordringer: Overgangen til det nye system vil sandsynligvis byde på udfordringer, da der ikke er en direkte korrelation mellem de gamle og de nye angivelsesarter. Det er derfor vigtigt at forberede sig på at tilpasse sig de nye krav. Du kan læse mere om de nye angivelsesarter her: Toldstyrelsen

Særlige overvejelser for virksomheder med Eksportmomsordning

Virksomheder, der anvender eksportmomsordningen, vil stå over for særlige udfordringer under overgangen til DMS Eksport. Denne ordning indebærer intern fakturering med moms, efterfulgt af en ekstern fakturering uden moms, hvilket optimerer likviditeten ved eksport. I det nye DMS-system er der oprindeligt ikke understøttelse for at validere SE-numre anvendt i eksportmomsordningen, hvilket kræver ekstra skridt i ansøgningsprocessen.