Momsrefusion

Hvad er momsrefusion og hvordan får man det?

Kontakt mig

Har du en registreret virksomhed, som har haft udgifter forbundet med forretningsaktiviteter i udlandet f.eks. rejseudgifter, forplejning, overnatning eller messedeltagelse, vil du kunne søge momsrefusion i udlandet, og få refunderet en del af din udgift.
Momsrefusion kan i nogle tilfælde også søges ved køb af varer og ydelser fra udlandet.

Det er det pågældendes lands egne regler, der bestemmer, hvorvidt du kan få refunderet momsen.
Der er forskellige bagatelbeløbsgrænser, tidsfrister og generelle regelsæt fra land til land, som kan gøre det til uoverskuelig opgave, hvis man har haft meget forretningsrelateret aktivitet, uden for ens eget momsregistreringsland. 

Hos IntraVAT tilbyder vi assistance til momsrefusion fra alle lande, og har stor succesrate med at få momspenge retur, når vi agere på vegne af vores klienter, som fiskale repræsentanter.

Så mener du, at du har penge til gode, i form af momsbeløb, som du har betalt til en udenlandsk virksomhed, anbefaler vi dig at kontakte os hurtigst muligt, så du kan gøre krav på, at få dine penge refunderet, inden du overskrider tidsfristerne.

IntraVAT kan også hjælpe med ansøgning om momsrefusion i flere lande, der ligger uden for EU – fx i Norge og i Storbritannien – og her er betingelserne næsten de samme som i Europa, men fristerne kan være anderledes.

Kravene for at kunne ansøge om momsrefusion fra et andet EU-land:

  1. Din virksomhed må IKKE være momsregistreret i det land, hvor du har købt varer eller ydelser.
  2. Alle køb man ønsker momsrefusion for, skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktiviteter.
  3. Du kan kun får refunderet momsen af beløb, der overstiger minimumsgrænsen i det enkelte land.
  4. Din ansøgning skal omfatte en periode på minimum 3 sammenhængende måneder og højst et kalenderår.
  5. Fristen for at søge om momsrefusion er d. 30. september i efterfølgende år, hvor du har købt varen eller ydelsen.

 

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: