Ny gebyrændring påvirker oprettelse Norske Udenlandske Foretagender (NUF)

Brønnoysundregisteret tilbyder ikke længere mulighed for gratis oprettelse af NUF-registrering

19. marts

Kun seriøse foretagener

I en nylig udvikling har de norske myndigheder, herunder Brønnoysundregistrene, indført et nyt gebyr på 3146 norske kroner for registrering af Norske Udenlandske Foretagender (NUF). Denne ændring markerer en væsentlig afgang fra tidligere praksis, hvor det var muligt at registrere et NUF uden omkostninger. Dette skridt er taget med det formål at indføre en mere selektiv tilgang til registreringsprocessen, specifikt rettet mod at mindske antallet af useriøse virksomheder, der opretter sig uden at benytte registreringen til faktisk forretningsdrift.

Historisk set har fraværet af et registreringsgebyr ført til en væsentlig mængde af registreringer fra virksomheder, der enten ikke er seriøse eller ikke agter at føre ægte forretning i Norge. Dette har pålagt de norske myndigheder unødige administrative byrder og ressourcemæssige konsekvenser, hvilket har affødt behovet for en mere restriktiv tilgang.

Revideret etableringsbudget

For virksomheder, som overvejer at etablere et NUF i Norge, er denne nyhed af særlig betydning. Det understreger nødvendigheden af at planlægge forud og tage de nye omkostninger i betragtning som en del af deres etableringsbudget. På IntraVAT er vi klar til at støtte virksomheder gennem denne ændring. Vores ekspertise inden for momsregistrering og rådgivning sikrer, at vores klienter ikke alene forstår de nye regler og gebyrer, men også kan navigere i det norske marked med den nødvendige juridiske og finansielle klarhed.

Det er vigtigt for alle virksomheder, der ønsker at operere i Norge, at være opmærksomme på denne ændring og forstå dens implikationer. Hos IntraVAT er vi dedikerede til at hjælpe vores klienter med at overholde disse nye krav på den mest effektive måde, sikre deres compliance og understøtte deres succes i Norge. For mere information om, hvordan denne ændring kan påvirke din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte os.