Luxembourgs strategiske udvidelse af mekanismen for omvendt betalingspligt for moms

Endnu et skridt i bekæmpelsen af momssvindel

28. november

For at bekæmpe momsunddragelse og overholde internationale skattestandarder, udvider Luxembourg omvendt momspligt for B2B salg til bestemte varekategorier. Dette initiativ er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 199a i EU's momsdirektiv, som giver medlemsstaterne mulighed for at implementere omvendt momspligt på transaktioner, der er tilbøjelige til momsunddragelse.

 

Den foreslåede lov forudser, at den omvendte momspligt vil gælde for følgende varer:

 

  • Mobiltelefoner: Forpligtelsen til at afregne moms overgår til køberen, medmindre transaktionen er under EUR 10.000, i hvilket tilfælde sælgeren forbliver ansvarlig.

  • Integrerede kredsløbsenheder: Enheder såsom mikroprocessorer og CPU'er, før integration i slutbrugerprodukter, vil også overholde denne mekanisme, med samme beløbsgrænse.

  • Elektroniske enheder: Listen udvides til at omfatte spillekonsoller, tablet, PC'er og bærbare computere, og omfatter grænsen på EUR 10.000 for overførsel af momsansvar.

  • Rå og halvfabrikata metaller: Dette inkluderer ædle metaller, der ikke allerede er under et særligt momssystem, med omvendt momspligt, der træder i kraft over EUR 10.000-grænsen.

Under denne mekanisme vil leverandører ikke opkræve moms ved salg af disse specificerede varer; i stedet vil ansvaret for momsbetaling hvile hos modtageren, som vil regnskabsfører det i deres momsafregning. Denne udvidelse bygger på Luxembourgs nuværende anvendelse af omvendt momspligt til emissionshandel samt forsyninger af gas og elektricitet.

Selvom lovgivningen i øjeblikket er i udkastform og afventer godkendelse, forventes det, at den vil blive vedtaget og forblive effektiv indtil 31. december 2026, i overensstemmelse med momsdirektivets tidsrammer.

 

Højere momssatser igen i 2024

Desuden har Luxembourg i et forsøg på at lindre inflationstryk indledt en midlertidig reduktion på 1 % i momssatserne, der gælder fra januar til december 2023. Denne reduktion bringer den standardmomsrate ned til 16%, den mellemste rate til 13%, og den lavere rate til 7%, mens den super-reducerede rate på 3% forbliver uændret.
Denne midlertidige reduktion slutter dog 31-12-2023, hvorefter man vil gå tilbage til standardsatser fra 01-01-2024.

I denne mellemliggende periode kan forbrugerne nyde en let lettelse i omkostningerne ved nødvendigheder såsom mad, medicin, litteratur, børnetøj, spisesteder og transporttjenester. De justerede satser er et vidnesbyrd om Luxembourgs lydhøre finansstrategier, der sigter mod at balancere økonomisk stabilitet med skatteoverholdelse og forebyggelse af svig.