Polsk krav om elektronisk fakturering

Polen har indført et nationalt e-fakturasystem (KSeF) som en frivillig løsning. Brugen af systemet bliver obligatorisk allerede i juli 2024.

22. december

E-fakturering a’la Polen

Polske skattemyndigheder indfører gradvist kravet om elektronisk fakturering i Polen. Det Nationale e-Fakturasystem (KSeF) har været tilgængeligt til brug på frivillig basis siden 1. januar 2022. Dette betyder også, at netop disse elektroniske fakturaer har været accepteret som dokumentation for fradrag af købsmoms siden januar 2022.

En elektronisk faktura er en faktura, der er udstedt, transmitteret og modtaget i et struktureret dataformat, der muliggør automatisk og elektronisk behandling. Det lyder måske lidt teknisk og langhåret, men det betyder egentlig blot, at fakturaen fra sælger er udstedt i et it-læsbart format, som automatisk kan importeres til købers økonomisystem uden yderligere manuel indtastning. Nemt og effektivt 😊

Indførelsen af elektronisk fakturering påvirker derfor både faktureringsprocesserne, dokumentcirkulationen og de fakturerings-/økonomisystemer, der anvendes af virksomheder.

Indtil videre har det været et krav for at landene kunne få lov til at indføre krav om elektronisk fakturering, at de spurgte EU-kommissionen først. Denne øvelse har Polen været igennem, og fået godkendt at man kan stille krav om elektronisk fakturering mellem virksomheder (B2B) internt i Polen.

 

Hvornår vil elektronisk faktuering blive obligatorisk i Polen ?

Som annonceret på de polske skattemyndigheders hjemmeside, forventes det, at det nationale e-fakturasystem (KSeF) bliver obligatorisk pr. 1. juli 2024.

 

Hvilke faktureringer er omfattet ?

De obligatoriske B2B e-fakturaer i Polen omfatter alle indenlandske transaktioner – dvs. naturligvis ikke:  

  • Salg til polske privatforbrugere (B2C)
  • Fakturaer udstedt under OSS- eller IOSS-ordninger (det er også B2C-salg)
  • Billetter er også udelukket fra reglerne om obligatorisk fakturering via KSeF-systemet – dvs. f.eks. de fakturaer, der udstedes på betalingsmotorvejene.

Hvilke virksomheder bliver påvirket af reglerne for udstedelse af elektroniske fakturaer i Polen?

Følgende typer af virksomheder bliver påvirket på den ene eller den anden måde af reglerne:

  • Virksomheder, der er momsregistrerede
  • Virksomheder, der ikke er momsregistrerede påvirkes også, fx fordi disse skal kunne modtage e-fakturaer.
  • Udenlandske virksomheder, der er registreret for den særlige EU OSS-procedure, med et polsk skatteidentifikationsnummer (NIP).

Men - udenlandske virksomheder er som udgangspunkt fritaget for pligten til at bruge KSeF, medmindre de har et fast forretningssted i Polen med en tilknyttet momsregistrering.

 

​Man kan altså også i den nærmeste fremtid være f.eks. en dansk virksomhed med en momsregistrering i Polen, f.eks. fordi man har et lager i Polen, uden at man behøver, at græde over at skulle poste penge i nyt it-udstyr/programmer, som kan skabe og modtage sådanne fakturaer i det autoriserede KSeF-format 😊

Skulle du have lyst til at vide mere om de polske regler omkring e-fakturering kan du læse mere her: Informacje o KSeF (podatki.gov.pl)

 

Husk i øvrigt, at der også kan være ulemper ved at blive momsregistreret i Polen – især hvis man regner med regelmæssigt at have negative momstilsvar. Se mere på IntraVAT’s LinkedIn