Momsfradrag i Danmark

Information og oversigt over, hvornår man kan få momsfradrag i Danmark

Generelt om momsfradrag i Danmark


- Nedenstående skema viser reglerne for momsfradrag og begrænsningerne med udgangspunkt i en virksomhed, der normalt udelukkende har momspligtige aktiviteter, og derfor har 100%’s momsfradrag for omkostninger der kan henføres til virksomheden.

- Det er i øvrigt en generel betingelse, at virksomheden har modtaget en formgyldig dokumentation – faktura, der er udstedt til virksomhedens navn m.v.

Momsfradragsret for arbejdstøj / beklædning

Beklædningsgenstande må generelt ikke anvendes rent privat, og skal returneres efter brug/ved fratræden, før der er adgang til momsfradrag.

Arbejdstøj 0% 25% Særligt fradrag 100%
Arbejdstøj og uniformer ejet af virksomheden       x
Sportsbeklædning med logo       x
Civilbeklædning med logo (Forbud mod privat brug)       x

Momsfradragsret for virksomhedens ejede og lejede bilpark

Momsfradragsret for køretøjer afhænger dels af faren på nummerpladen og dels af køretøjets vægt – og endelig om køretøjet udelukkende anvendes i virksomheden eller ej. Læs med her – også om etablering og drift af el-ladestandere.

Biler 0% 25% Særligt fradrag 100%
Broafgift Storebælt, personbil x      
Broafgift Storebælt, varevogn (gule plader og papegøjeplader)       x
Personbiler, køb og drift x      
Personbiler, leasingydelser mere end 6 mdr.-
minimum 10% erhvervsmæssig benyttelse
    Oplyses af udlejer  
Personbiler, leasing, drift x      
Varevogn under 3 ton, købt - ingen privat benyttelse       x
Varevogn under 3 ton, købt - med privat benyttelse x      
Varevogn under 3 ton, drift
* (inkl. omk. til etablering og drift af el-ladestander
uden afregning med bruger)
      x
Varevogn under 3 ton, leasing - ingen privat anvendelse       x
Varevogn under 3 ton, leasing - med privat anvendelse     1/3  
Varevogn over 3 ton, Drift* og køb - ingen privat anvendelse       x
Varevogn over 3 ton, Drift* og køb - med privat anvendelse     Skøn  
Etablering og drift-omk. til el-ladestandere TIL SALG AF EL       x

Momsfradragsret for it- telefoni og øvrige medarbejdergoder

Momsfradragsret for personalegoder, som arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder, afhænger som hovedregel af et skøn over hvor meget godet anvendes procentvist i virksomheden kontra den private anvendelse.

Husk at det foretagne skøn skal kunne dokumenteres og begrundes – og at skønnet skal justeres/ajourføres mindst én gang årligt.

IT og telefoner m.v. 0% 25% Særligt fradrag 100%
Arbejdsgiverbetalt fastnettelefon placeret hos
medarbejder (faktura udstedt til virksomheden)
    50%  
Arbejdsgiverbetalt bredbånd placeret hos
medarbejder (faktura udstedt til virksomheden
    Skøn  
Bærbar pc til arbejde – med privat brug     Skøn  
Bærbar pc (forbud mod privat brug)       x
Mobiltelefoner (Forbud mod privat brug)       x
Mobiltelefoner, som også bruges privat
(Både anskaffelse og løbende forbrug)
    Skøn  
Kontorstol/skrivebord m.v. til brug for
hjemmearbejde
    Skøn  
Øvrige medarbejdergoder, der alene
anvendes blandet
    Skøn  
Øvrige medarbejdergoder, der alene
anvendes privat
x      

Momsfradragsret for medarbejdernes kursusudgifter

Kursusudgifter til medarbejderes faglige opdatering m.v. udgør en almindelig erhvervsmæssig udgift, som der er momsfradragsret for – forudsat naturligvis, at der er moms på den modtagne faktura. Der bør ikke være moms på faktura for rigtig faglig kompetencegivende uddannelse (hvor deltager modtager et anerkendt uddannelsesbevis).

Bemærk, at man skattemæssigt skelner mellem om kursets formål, er at vedligeholde /ajourføre faglig viden, eller om formålet er ren grund- eller videreuddannelse.

Kurser 0% 25% Særligt fradrag 100%
Kursusdeltagelsesgebyr faktureret som en samlet ydelse       x
Bespisning under kurset - faktureret som en separat ydelse   x    
Overnatning i forbindelse med kurset
– faktureret som en separat ydelse
      x
Uddannelsesbøger og andet kursusmateriale       x

Momsfradragsret for ophold, bespisning og fester m.v.

Virksomheder i vækst bruger ofte mange ressourcer på at beværte samarbejdspartnere og rundrejsende repræsentanter.

I Danmark er vi tillige begunstiget af, at Skattestyrelsen mener, at det er af streng erhvervsmæssig karakter at afholde sommerfester eller julefrokoster ude i byen, også selvom personalet har ægtefæller med. Der er store penge på spil – og naturligvis særlige regler for momsfradrag, som man skal kende til.

Ophold, mad & drikke, fester, underholdning m.v. 0% 25% Særligt fradrag 100%
Overnatning på hoteller, moteller m.v. for personale
og forretningsforbindelser
      x
Mad og drikke, der indtages ude i byen (herunder mad på
hotel, hvis mad & drikke er specificeret på fakturaen)
  x    
Leje af bus til transport til og fra firma-events       x
Møde- og kursusservering i eget hus til forretningsforbindelser
og personale (OBS særlige regler for ”kursusvirksomhed”, der
retter sig mod virksomheder mv.)
      x
Gratis kaffe/frugt eller mad og drikke til personale, der indtages
i eget hus og ikke er del af en kantineordning, samt bespisning
i forbindelse med frivilligt overarbejde
x      
Bespisning i forbindelse med uvarslet og beordret overarbejde       x
Almindelig servering af mad til åbent hus
(for udefineret kreds af personer)
      x
Underholdning x      
Opstilling af borde, scene o.l. til arrangementer       x
Leje af lokale (hvis moms på lejen) til arrangementer m.v.
ude i byen
      x
Blomster til udsmykning       x

Momsfradragsret for reklame- og visse repræsentationsudgifter (div. gaver)

Det anses for høfligt og en god skik, at give gaver til medarbejdere og samarbejdspartnere ved særlige begivenheder.

Virksomheder ofre gerne ressourcer på denne aktivitet af hensyn til at bevare den gode relation, også selvom der i vid udstrækning ikke er adgang til momsfradrag for gaver.

Reklame- og repræsentationsudgifter
(bortset fra mad og drikke)
0% 25% Særligt fradrag 100%
Reklameartikler påtrykt firmanavn eller logo
under 100 kr. pr. stk. ekskl. Moms, som gives
til ubestemt kreds
      x
Reklameartikler over 100 kr. pr. stk. ekskl. moms x      
Gaver, vin og blomstergaver
(uanset modtagers identitet og anledning)
x      
Udgifter til messer, inkl. Mad og drikke (medmindre
det har karakter af fuldt måltid til personalet)
      x
Prøve produkter/kollektionsprøver ved
demonstration af produktet
      x
Sponsorgaver og sponsorbidrag (kun for den del,
der kan henføres til reklame-/annonceværdi)
      x

 

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: