One Stop Shop

Den 1. juli 2021 blev reglerne for salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande ændret – Man sænkede beløbsgrænsen fra 35.000-100.000 EUR, afhængig af land, til 10.000 EUR over hele EU og man åbnede for, at momsangivelse og momsbetaling kan ske via etableringslandet. Set over en bred kam er dette en stor lettelse, idet mange virksomheder med den nye ordning nu kan undgå lokale momsregistreringer. På den anden side, er flere virksomheder, i dag pålagt at opkræve lokal moms.

Ordningen er bl.a. indført for at undgå konkurrencefordrejning, som følge af forskellige momssatser i de enkelte EU-lande. Herudover for at lette den administrative byrde, særligt for SMV’er.

Dermed kan du som f.eks. dansk virksomhed sælge med tysk moms i Tyskland, på lige fod med din tyske konkurrent.

Du skal indberette i OSS en gang per kvartal og du kan gøre det via Tast Selv Erhverv på SKAT.dk, hvis dine varer levers til privatpersoner i andre EU-lande fra et lager i Danmark.

Leveres dine varer til fra f.eks. Tyskland skal du have en OSS-registrering i Tyskland.

Der kan stadig være flere årsager til at du skal have eller beholde en lokal registrering i et andet EU-land, blandt andet hvis du vil sælge dine varer via Amazon, Zalando eller anden handelsplatform. Eller hvis du sælger varer til en forening, skole eller lignende, som ikke er forpligtet til at være momsregistreret.