Finland forhøjer deres momssats

Den finske regering bekræfter en 1,5% momsforhøjelse til 25,5% gældende fra 1. september 2024; yderligere nedsatte momssatser justeres i januar 2025

25. juni

Den finske regering har bekræftet, at den foreslåede stigning i momsen fra 24% til 25,5% vil gå videre som planlagt den 1. september 2024, med forbehold for Parlamentets godkendelse.
Denne ændring vil hæve Finlands standard momssats til den næsthøjeste i Den Europæiske Union, kun overgået af Ungarn.
Samtidig vil afgiften på forsikringspræmier også blive justeret til 25,5%.

Slik og chokolade, som i øjeblikket beskattes med en nedsat momssats på 14%, vil blive pålagt den nye generelle momssats på 25,5%.
Denne specifikke forhøjelse er en del af bredere finanspolitiske foranstaltninger, der sigter mod at håndtere Finlands økonomiske udfordringer.

 

Baggrund for stigningen

Meddelelsen følger den første bekræftelse, der blev givet den 16. april af finansministeren.
Baggrunden for den hurtige gennemførelse af momsforhøjelsen er hovedsageligt drevet af behovet for at forhindre, at Finland overskrider eurozonens regel om statsligt underskud, som begrænser underskuddet til 3% af BNP.
Momsforhøjelsen, sammen med andre besparelser, har til formål at indsamle €3 milliarder og bidrager dermed væsentligt til landets finanspolitiske stabiliseringsbestræbelser.

Finland har stået over for stigende økonomiske pres, hvor den offentlige gæld i forhold til BNP er mere end fordoblet siden 2008.
Prognoser indikerer, at den økonomiske vækst vil forblive langsom mellem 2024 og 2026 på grund af cykliske faktorer, og de langsigtede udsigter til vækst lover ikke væsentlige forbedringer.
Derfor har regeringen valgt øjeblikkelige og betydelige finanspolitiske indgreb for at dæmpe underskuddet og stabilisere økonomien.

 

Påvirkning på forbrugere og virksomheder

Momsforhøjelsen vil have en mærkbar indvirkning på både forbrugere og virksomheder, da standard momssatsen påvirker en bred vifte af varer og tjenester, hvilket gør forhøjelsen til en allestedsnærværende indflydelse på økonomien.
For virksomheder vil denne ændring nødvendiggøre justeringer i prissætningsstrategier, regnskabspraksis og potentielt kunderelationer, når de navigerer i konsekvenserne af den øgede skattemæssige byrde.

Især vil sektoren for den søde tand blive påvirket, idet slik og chokolade overgår fra den nedsatte sats på 14% til den fulde sats på 25,5%.
Denne kraftige stigning vil føre til højere detailpriser, hvilket kan dæmpe forbrugernes efterspørgsel i dette segment.

 

Fremtidige justeringer af nedsatte momssatser

Yderligere ændringer af nedsatte momssatser træder i kraft den 1. januar 2025.
Mens de nedsatte momssatser på 14% og 10% forbliver uændrede, forventes flere omklassificeringer, der blev annonceret sidste år, at fortsætte:

 

Fra 10% til 14%:

  - Bøger (eksklusive aviser og magasiner)

  - Hotel og ophold

  - Offentlig transport

  - Lægemidler og medicin

  - Entré til kulturelle og sportslige begivenheder

  - Biografbilletter

  - Royalties for tv og offentlige radioaktiviteter

 

Fra 24% til 14%:

  - Hygiejnebind

  - Bleer

Disse justeringer afspejler en revurdering af klassificeringen af forskellige varer og tjenester, potentielt med det formål at tilpasse skattepolitikkerne til bredere sociale og økonomiske mål.
For eksempel kan den nedsatte sats for hygiejnebind og bleer ses som et forsøg på at lindre den økonomiske byrde på essentielle hygiejneprodukter.

 

Økonomisk Kontekst og Fremtidsudsigter

Den finske økonomi har haft en udfordrende udvikling over det sidste årti.
Den offentlige gæld er steget betydeligt siden finanskrisen i 2008, og den nylige pandemi har yderligere belastet de finanspolitiske ressourcer.
Regeringens beslutning om at hæve momsen er en del af en større strategi for at sikre finanspolitisk bæredygtighed i lyset af disse udfordringer.

Den økonomiske vækst i Finland forventes at være beskeden i de kommende år, begrænset af både indenlandske og internationale faktorer.
Cykliske afmatninger, sammen med strukturelle problemer, tyder på, at landet vil skulle opretholde en delikat balance mellem at stimulere vækst og håndhæve finanspolitisk disciplin.

Momsforhøjelsen er en klar indikator på regeringens engagement i at håndtere sit finanspolitiske underskud, men det understreger dog også de bredere økonomiske problemer, som Finland skal navigere. Mens landet bevæger sig fremad, vil samspillet mellem skattepolitik, økonomisk vækst og finanspolitisk stabilitet forblive et kritisk fokusområde for politikere, virksomheder og borgere.

Sammenfattende repræsenterer den kommende momsforhøjelse et betydeligt skift i Finlands finanspolitiske landskab.
Alt imens den sigter mod at imødekomme presserende økonomiske udfordringer, vil dens indvirkning på forbrugere og virksomheder blive nøje overvåget, samtidig med at Finland fortsætter med at få tilpasset sig et skiftende økonomisk miljø, hvor disse ændringer vil spille en afgørende rolle i at forme landets finansielle fremtid.