EU Momssatser

Oversigt over momssatser for alle EU medlemsstater

Momssatser i EU

Hvert land i EU er ansvarligt for at fastsætte sine egne momssatser, selvom moms opkræves i hele EU. Nedenstående skema viser de aktuelle satser, men det er vigtigt, at du kontrollerer de seneste takster hos dit lands momsmyndighed.

Medlemsland Landekode Moms kaldenavn Normal sats Nedsat sats Stærkt nedsat sats Parkeringssats
Østrig AT UST/MwSt 20 10/13 - 13
Belgien BE BTW 21 6/12 - 12
Bulgarien BG DDS 20 9 - -
Cypern CY VAT 19 5/9 - -
Tjekkiet CZ DHP 21 10/15 - -
Tyskland DE MWSt 19 7 - -
Danmark DK MOMS 25 - - -
Estland EE KÄIBEMAKS 20 9 - -
Grækenland EL FPA 24 6/13 - -
Spanien ES IVA 21 10 4 -
Finland FI ALV 24 10/14 - -
Frankrig FR TVA 20 5,5/10 2,1 -
Kroatien HR PDV 25 5/13 - -
Ungarn HU Általános forgalmi adó 27 5/18 - -
Irland IE VAT 23 9/13,5 4,8 13,5
Italien IT IVA 22 5/10 4 -
Litauen LT Pridetines vertes mokestis 21 5/9 - -
Luxembourg LU MWSt 17 8 3 14
Letland LV PVN 21 12/5 - -
Μalta MT VAT 18 5/7 - -
Holland NL BTW 21 9 - -
Polen PL Podatek od towarow i uslug 23 5/8 - -
Portugal PT IVA 23 6/13 - 13
Rumænien RO Taxa pe valoarea adaugata 19 5/9 - -
Sverige SE MOMS 25 6/12 - -
Slovenien SI DDV 22 5/9,5 - -
Slovakiet SK DPH 20 10 - -

 

Normalsats

Hvert EU-land har en fast takst, der gælder for størstedelen af varer og tjenesteydelser. Den må ikke være under 15 %.

Nedsat sats

Der kan anvendes en eller to reducerede satser på levering af specifikke varer og tjenesteydelser (baseret på listen i bilag III til momsdirektivet), men i de fleste tilfælde gælder det ikke for elektronisk leverede tjenesteydelser. De reducerede satser, der nævnes her, skal være mindst 5 %.

Særlige satser

Nogle EU-lande har tilladelse til at anvende særlige momssatser på visse leverancer. Disse særlige satser gælder for EU-lande, der anvendte dem den 1. januar 1991.

De blev oprindeligt indført som en overgangsordning for at sikre en mere smidig overgang til EU's momsregler, da det indre marked trådte i kraft den 1. januar 1993, og det var hensigten at gradvist afskaffe dem.

Der er 3 typer af særlige satser:

  • Stærkt nedsat sats
  • Nulsats
  • Parkeringssats

Stærkt nedsat sats

Der anvendes stærkt nedsatte satser på under 5 % for salg af en begrænset liste af varer og tjenesteydelser i visse EU-lande, typisk for fødevarer, sikkerhedsudstyr, babyudstyr o. lign.

Nulsats

Der anvendes nultsats ved visse salg i visse EU-lande, blandt andet ved finansielle ydelser og forsikringer . Når forbrugeren pålægges nulsats, behøver han/hun ikke at betale moms, men har stadig ret til at fradrage moms af køb, der er direkte relateret til salget.

Parkeringsats (eller mellemsats)

Nogle EU-lande anvender parkeringssatser på visse leverancer af varer og tjenesteydelser, der ikke er nævnt i bilag III til momsdirektivet. Landene kan stadig anvende nedsatte satser i disse tilfælde i stedet for normalsatsen, så længe satsen ikke er under 12 %.

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: