Fakturakrav

Hvilke oplysninger skal man have med på sin faktura

Fakturakrav

I nedenstående skema har vi både anført kravene til fuldgyldige fakturaer, men også markeret (FK) med de forsimplede krav, sælger kan nøjes med at opfylde, når salgsbeløbet under 3.000 kr. inkl. moms.
Sælger kan endvidere nøjes med at udstede en bon, hvor der ikke behøver at være fortløbende nummer, hvis salgsbeløbet som nævnt er under de 3.000 kr., og kunderne fortrinsvis er privatpersoner.

Krav til fakturaer

 • Udstedelsesdato - fakturadato (FK)
 • Fortløbende nummerering (FK)
 • Sælgers fulde navn og adresse samt momsnummer (med landekode foran f.eks. DK 12121212) (FK)
 • Købers fulde navn og adresse
 • Købers momsnummer - Skal anvendes, hvis en af følgende er i brug: (husk landekode)
     - Ved omvendt betalingspligt
     - Ved momsfri overførsel af egne varer til brug i andet EU-land (overførsel til eget lager m.v.)
     - Ved momsfri salg af varer eller nye transportmidler til EU-køber
 • Mængden og arten af de leverede varer eller de leverede ydelser (FK)
 • Leveringsdato
  Kan udelades hvis leveringsdato er den samme som fakturadatoen
 • Momsgrundlaget (FK)
     - Enhedsprisen uden moms, minus eventuelle prisnedslag, bonus eller rabatter, der gives straks ved købet
     - Momssatsen
     - Momsbeløbet

Flere krav ved følgende:

 • Oplysninger om transportmidlet ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande

 • Når brugt moms-ordningen anvendes, skal der stå, at varen er momsberigtiget efter disse særlige regler

 • Udenlandske virksomheder registreret ved dansk momsrepræsentant, skal anføre repræsentantens navn, adresse og dennes momsregistreringsnummer på salgsfakturaer

Fakturering med 0-sats

Ved momsfri fakturering af ydelser til kunder i andre lande kræves oplysninger om, at der er omvendt betalingspligt (dvs. at kunden beregner og betaler momsen i eget land)

 • Ved salg af sagkyndig vurdering eller arbejde på løsøregenstande til EU-køber
 • Ved salg af transport af varer og tilknyttede ydelser til EU-køber
 • Ved formidling af transportydelser til EU-køber

Oplysninger kan gives på én af følgende måder:

 • Henvisning til den relevante bestemmelse i direktiv 2006/112/EF
 • Henvisning til den tilsvarende nationale bestemmelse
 • Ved påtegningen "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge"

Fakturering med momsfritagelse

Ved momsfritagne (eksport-)salg kræves oplysning om, at salget er momsfritaget. Oplysninger kan gives på én af følgende måder:

 • Henvisning til den relevante bestemmelse i direktiv 2006/112/EF- art. 226, nr. 11 (for varesalg)
 • Henvisning til den tilsvarende nationale bestemmelse (I DK; momslovens § 34, stk. 1)
 • Ved påtegningen "momsfritaget", "zero-rated", "Reverse Charge" eller lignende

Vigtigt at huske ved fakturering:

Momsbeløbet og momssatsen skal altid oplyses særskilt på en almindelig/rigtig faktura. Dette gælder dog ikke, hvis fakturaen opfylder kravene for at være en forenklet faktura eller der er tale om kassebon.

Modtages på forhånd et afdragsbeløb, skal der udstedes en faktura på det modtagne beløb (a'conto- faktura). Når køber udsteder faktura på vegne af sælger (et afregningsbilag), skal følgende påtegnes fakturaen; "selvfakturering" eller "self-billing".

Udenlandske virksomheder, der sælger momsfrit (eksportsalg) til danske virksomheder, skal oplyse købers DK-momsnummer på deres faktura, samt ordene "Reverse charge" eller "Buyer settles the VAT".

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: