EU moderniserer momsregler

Hvad betyder det for danske virksomheder?

2. oktober

EU-Kommissionen har fremlagt en ambitiøs plan for at modernisere og digitalisere momssystemet på tværs af EU. Denne plan, kendt som ViDA (VAT in the Digital Age), er stadig under behandling, men dens implikationer for danske virksomheder kan være betydningsfulde allerede fra 2024.

 

Hvad betyder ViDA for os:

 

ViDA-direktivet indeholder tre centrale elementer, der hver især vil påvirke virksomheder:

 

  1. Digitale Rapporteringskrav:
    Et skift i retning af mere digital rapportering – i real tid. Både vedrørende digital fakturering og spejling af økonomisystemer til myndighederne.
  2. Økonomisk aktivitet på digitale platforme:
    Håndtering af økonomisk aktivitet genereret via digitale platforme.
  3. Grænseoverskridende momsregistrering:
    Udvidelse af OSS (One-Stop-Shop) til en omfattende grænseoverskridende momsregistrering.

 

Fokus på udvidelsen af OSS

 

I denne artikel fokuserer vi på den foreslåede udvidelse af OSS, som sigter mod at minimere antallet af påkrævede momsregistreringer for e-handelsvirksomheder på tværs af EU-medlemslandene.

Den udvidede OSS-ordning vil omfatte en bredere vifte af vareleverancer til private forbrugere, herunder varer med installation eller montering, forsendelser på fartøjer, luftfartøjer og tog samt levering af gas, elektricitet, opvarmning og nedkøling. Dette betyder, at behovet for mange momsregistreringer for e-handelsvirksomheder vil blive betydeligt reduceret, da man ikke længere vil skulle supplere en OSS-registrering med en rigtig momsregistrering i de lande, hvor man har et lager.
Som noget nyt er det også påtænkt at visse B2B-transaktioner inkluderes i det udvidede OSS-system – netop i forbindelse med overførsler af egne varer på tværs af landegrænser i EU fx med henblik på at blive lagt på lager før et salg til forbrugeren.

 

Ansvar for momsindkrævning og omvendt betalingspligt

 

Desuden lægger ViDA-direktivet op til, at e-handelsvirksomheder, der sælger til private forbrugere, bliver ansvarlige for indkrævning af moms, uanset om, de kommer fra et land inden for eller uden for EU. Dette indebærer også indførelsen af obligatorisk omvendt betalingspligt for B2B-vareleverancer under visse omstændigheder.

 

Sammenfletning af digitale initiativer

 

De nye digitale momsinitiativer i ViDA harmonerer med bestræbelserne på at digitalisere jf. "Den nye bogføringslov". Virksomheder, der allerede arbejder på at implementere ændringer i henhold til bogføringsloven i deres ERP-systemer for at være klar til ikrafttrædelsen i 2024, bør også overveje at integrere digitaliseringen af moms, elektronisk fakturering og spejling af regnskabsdata fx i SAF-T-format i denne proces.

EU's mål er at skabe mere effektive, digitale momsprocesser og forenkle momsbehandlingen for virksomheder på tværs af grænserne. Dette er en del af en bredere indsats for at tilpasse momsreglerne til den digitale tidsalder og styrke konkurrenceevnen for virksomheder i det indre marked.

Selvom direktivet endnu ikke er endeligt vedtaget, er det afgørende for danske virksomheder at forstå dets potentielle konsekvenser og forberede sig på de ændringer, der kan komme. EU's skift mod digital moms er en vigtig del af den fortsatte udvikling af det europæiske momslandskab, og virksomheder bør følge udviklingen tæt.