Udtagningsmoms

Giver du vareprøver ud, bruger influencere, eller bortgiver produkter via konkurrencer o. lign. er det vigtigt at have styr på momsen.

8. november

Udtagningsmoms

 Hvad du skal vide, og hvordan det kan påvirke din virksomhed.

Er der nye EU-harmoniserede regler på horisonten? Udtagningsmoms er et centralt emne, og med de seneste udviklinger i EU kan der være ændringer på vej, der kan påvirke din virksomhed, især når det kommer til at give gaver til dine kunder, inklusive influencere.

 

Forståelse af udtagningsmoms

Men først, lad os definere, hvad udtagningsmoms egentlig er. Ifølge momsloven skal der normalt betales moms ved levering af varer og ydelser. Men når varer eller ydelser, der er blevet anskaffet med momsfradrag, bruges til formål, der ikke direkte vedrører den momspligtige virksomhed, anses det momsmæssigt som om, der er en levering mod vederlag.
Med andre ord, moms skal betales.

Hvornår skal erhvervsdrivende beregne udtagningsmoms, og hvordan skal den betales til SKAT?
Det sker, når du bruger varer eller ydelser, som du tidligere har fået momsfradrag for i din virksomhed, til privat brug eller andre ikke-momspligtige formål. Dette kan omfatte situationer som brug til privatforbrug, markedsføring, personalegoder eller præmier.

Betalingen af ​​udtagningsmomsen foregår ved at indberette den som yderligere salgsmoms i den momsperiode, hvor du udtager varerne eller ydelserne til private eller ikke-momspligtige formål.

 

Europæisk Momsret: Afgørende Nyheder fra Portugal og EU-Domstolen

 

En overraskende EU-sag i Portugal

Den 5. oktober 2023 blev en banebrydende dom afsagt i sagen mellem Deco Proteste (C-505/22) ved Den Europæiske Unions Domstol.
Sagen kastede lys over momskonsekvenserne af at tilbyde introduktionsgaver som en del af en abonnementskampagne.

I sagen handlede det om en virksomhed, der primært solgte abonnementer til private kunder og kørte en kampagne, hvor nye abonnenter kunne modtage en tablet eller smartphone som introduktionsgave. Deco Proteste sendte introduktionsgaven til de nye abonnenter efter den første månedlige abonnementsbetaling og opkrævede ikke yderligere betaling for gaven.
Selvom abonnenterne opsagde abonnementet efter den første betaling, kunne de stadig beholde introduktionsgaven.

De portugisiske skattemyndigheder besluttede, at introduktionsgaven skulle anses som en separat momspligtig levering og pålagde betydelige ekstra momsomkostninger.
Men EU-Domstolen har nu ændret denne beslutning.

 

En ny fortolkning af momsreglerne

EU-Domstolen fastslog, at introduktionsgaven ikke udgjorde en selvstændig levering af varer.
Det blev anset som en tilbehørsydelse til hovedydelsen - leveringen af magasinerne, dvs. abonnementet. Derfor skulle kun den reducerede momssats gælde for hovedydelsen.

I denne konkrete sag fastslog EU-Domstolen også, at introduktionsgaven udgjorde "en integreret del af den kommercielle strategi" for Deco Proteste. Forlaget havde brugt gaverne med succes med det formål at øge abonnementssalget, og derfor blev det betragtet som en helhed.

 

Positive udsigter for udtagningsmoms

Denne afgørelse kan have en positiv indvirkning på udtagningsmomsordningen i hele EU.
Vores råd til virksomheder, der bruger gaver som en salgsfremmende strategi, er derfor at revurdere de momsmæssige konsekvenser.

Det er værd at bemærke, at EU-Domstolen synes at antage en ny og mere positiv tilgang end tidligere. Gaver, der indgår som en del af en virksomheds kommercielle strategi, bør ikke nødvendigvis resultere i yderligere momsbyrde.

 

Den danske version for fritagelse af udtagningsmoms

I Danmark har vi noget der kaldes ULU-reglen, hvor varer til en værdi af under DKK 100,00 ekskl. Afgift, påført med logo, og til en ubestemt kreds, vil kunne falde ind under reklamegaver, og derved opnå status som fritagelse af udtagningsmoms.

Reglen vil være at finde under §5 i den danske momslov, og lyder:

Med levering mod vederlag sidestilles udtagning, herunder anvendelse, af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Udtagning af reklameartikler og lign. til en værdi af mindre end 100 kr., ekskl. afgift, og vareprøver sidestilles ikke med en levering.

 

Vores Anbefaling

Vi hilser med glæde denne afgørelse velkommen, som understreger, at gaver, der ikke er en del af virksomhedens almindelige produktsortiment, ikke nødvendigvis skal påvirke din momsstatus. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer dine strategier, især hvis de har en salgsfremmende hensigt. Da hver kampagne har sine egne unikke karakteristika, kan det ofte betale sig at diskutere disse spørgsmål med myndighederne eller os.

 

Kontakt Os

Har du spørgsmål eller behov for rådgivning om moms og dine forretningsbeslutninger? Tøv ikke med at kontakte os på info@intravat.com. Vi er her for at hjælpe dig med at forstå og navigere i de komplekse momssituationer og sikre, at du træffer de bedst mulige beslutninger for din virkso