Nyt pointsystem for sen indberetning - Storbritannien

Det bliver dyrere fra 2023, hvis man ikke overholder tidsfristerne for indberetning og betaling

15. december

Per 1. januar 2023 indfører de britiske myndigheder (HMRC) højere rentegebyrer og større bøder, ved for sen indberetning og indbetaling.

 

Pointbaseret momsstrafsystem

Fra januar 2023 bliver processen for sene momsangiveler beregnet ud fra et pointbaseret system, der for hver momsangivelse du indsender for sent, inden for en bestemt tidsramme, vil give et strafpoint. For hver en indberetning der ikke er sket rettidigt, vil du modtage et strafpoint, og grænsen for kvartalsvis momsangivelse er sat til maks. 4 strafpoint. Hvis du overstiger denne grænse, vil du modtage en bøde på £200, og derefter vil der blive udstedt en ny bøde på £200 for hver gang der ikke bliver indberettet rettidigt.

Du vil være i stand til at nulstille dine strafpoint, hvis du indsender dine momsangivelser og indbetaler alle påkrævede beløb rettidigt i minimum 12 sammenhængende måneder.

Er du derimod sat til årlig eller månedlig indberetning ag moms vil det så således ud:

Periode Maks. strafpoint Complianceperiode
Årlig 2 24 måneder
Kvartalsvis 4 12 måneder
Månedlig 5 6 måneder

 

Bøde ved for sen betaling

Det er ikke nok, at man får indberettet sin moms rettidigt, man skal også indbetale eventuelt skyldigt beløb til myndighederne rettidigt. Skulle de ske, at du ikke får betalt indbetalt det korrekte beløb til myndigheder rettidigt, vil du her kunne se hvilke konsekvenser der følger i form af, hvor meget tidsfristen for indbetaling er overskredet.

Forsinket momsbetaling op til 15 dage

Du vil ikke blive opkrævet en bøde, hvis du betaler den fulde moms, du skylder.

Forsinket momsbetaling mellem 16 og 30 dage

Du vil modtage en bøde beregnet til 2 % af den moms, du skylder på dag 15, hvis du betaler fuldt beløb mellem dag 16 og 30.

Forsinket momsbetaling 31 dage eller mere

Du skal betale den første bøde beregnet til 2 % af den moms, du skylder på dag 15, plus 2 % af den moms, du skylder på dag 30.

Som det ofte er tilfældet, giver HMRC alle erhvervsdrivende lidt tid til at vænne sig til ændringerne, før de nye regler for alvor træder i kraft hvilket betyder, at i hele 2023 vil man ikke blive pålagt den første bøde (op til 30 dage for sen betaling) ved for sen indbetaling.

Udover bøde ved for sen indbetaling vil der derudover også følge morarenter der følger diskontoen fra Bank og England plus 2,5%, der vil blive pålagt fra første dag efter overskredet tidsfrist, til den dag myndighederne modtager betalingen.