Nyt omkring e-commerce Schweiz

9. oktober

B2C e-commerce

Har din virksomhed online salg til privatkunder bosiddende i Schweiz, og ikke selv er registreret med lokalt momsnummer, er det vigtigt at virksomheden holder sine salg under det som kaldes Schweizisk lavværdigrænse, samt at virksomheden ikke overstiger en årlig omsætning i Schweiz, svarende tid CHF 100.000,00.
Overskrider virksomheden en af disse to krav, vil det medføre tvungen DDP-levering og ligeledes krav til at blive lokalt registreret.

Schweizisk lavværdigrænse 

Lavværdigrænse bliver defineret ud fra, at importmomsen ikke må overstige hvad der svarer til CHF 5,00

Da Schweiz opererer med forskellige momssatser, herunder normal sats på 7,7% og en reduceret sats på 2,5% kan lavværdigrænsen være forskellig fra varer til varer, selvom de har samme værdi.
For eksempel skiller lavværdigrænsen ved normalsats allerede ved CHF 65,00 hvor den først træder i kraft ved CHF 200,00 når varen er med reduceret momssats.

Myndighederne i Schweiz har valgt ikke at opkræve importmoms for sendinger der ligger under lavværdigrænsen, da det er for administrativt krævende, og vil være tage for mange ressourcer.

Det er værd at bemærke, at der er lavet forslag til stigende momssatser fra 1. januar 2024, hvilket vil påvirke lavværdigrænsen negativt.

Du vil kunne læse mere om dette, på et senere tidspunkt på IntraVAT.


Obligatorisk momsregistrering

For de e-commerce virksomheder med driftssted udenfor Schweiz, som benytter sig af lavværdiggrænsen, gælder det også, at de ikke må overstige en årlig omsætning i Schweiz på CHF 100.000,00. Sker dette skifter momsbeskatningsstedet fra deres nuværende lokation til Schweiz.  

Kommer en virksomhed til at overskride en af de to regler, lavværdigrænsen og/eller årlig omsætning, skal virksomheden altså momsregistreres i Schweiz. Herefter vil fremadrettet salg skulle momsbehandles efter de schweiziske momsregler. og virksomheden vil derfor blive påtvunget at opkræve lokal moms.

Derudover vil det også kræves, at den schweiziske momsregistrering står som ejer af de varer der bliver solgt, som gøres ved at virksomheden sælger varerne til sin schweiziske momsregistrering, som så står for alt importmoms, told og videresalg til den lokale kunde.

Der vil fortsat ikke blive opkrævet importmoms af de solgte varer som ikke overskrider lavværdiggrænsen, der vil kun blive opkrævet importmoms af de varer som overskrider lavværdiggrænsen.
Den importmoms man kommer til at betale, vil kunne fratrækkes købsmomsen, når man indberetter sin moms.


Schweizisk told

I Schweiz beregner man normalt told efter bruttovægten (inklusive emballage), og ved udregningen bruges der ofte, hvad der svarer til mindre end CHF 1,00 per kilo.

Ved andre varer, såsom, tobak, alkoholiske drikke, smykker, tekstiler og drikkevarer, har man ligesom med dansk punktafgift, en højere toldsats og/eller afgift.

Ligesom ved manglende opkrævning af importmoms for varer der ligger under lavværdiggrænsen, grundet krævende administration og ressourcer, så har myndighederne ligeledes valgt, ikke at opkræve told for beløb under CHF 5,00.

Ved salg af varer, hvis oprindelsesland ligger under frihandelsaftalen med Schweiz, kan man normalt importere dem toldfrit eller med toldpræference, hvilket betyder de kan fortoldes til lavere sats end normalt. I den schweiziske toldtarif, tares.ch. kan man finde oversigten over hvilke reduktioner der kan gives, ud for hvert land.

Bemærk venligst at det er obligatorisk at vedhæfte gyldigt oprindelsesbevis ved import af varer med præferenceoprindelse.