Nyt eksportsystem kan medføre markante momskrav

Når toldmyndighederne går fra e-Export til DMS Export skal alle uafsluttede deklarationer gennemføres og lukkes, ellers kan det medføre store udgifter

28. februar

Udskiftning af e-Export

Den Danske Told og Skattestyrelse indfører et nyt eksportsystem, DMS Export, som gradvist erstatter det nuværende e-Export-system. I den forbindelse er der behov for at rydde op i e-Export, og få afsluttet alle uafsluttede eksportangivelser, hvilket har fået Toldstyrelsen til at anmode om, at alle virksomheder med uafsluttede eksportdeklarationer i e-Export afslutter dem.

Det drejer sig i første omgang om angivelser for perioden mellem 1. januar 2017 og 30. september 2022, hvilket har fået en deadline for afslutning af deklarationerne til den 31. marts 2023. Virksomheder, der har eksporteret varer i denne periode, og ikke har afsluttet eksportdeklarationerne, opfordres til at gøre det inden deadline for at undgå potentielle økonomiske konsekvenser.

Hvordan kan det påvirke din virksomhed?

Konsekvensen af uafsluttede eksporter kan være, at den danske Skattestyrelse kræver dansk moms tilbagebetalt på salg, der faktisk er momsfrie eksporter. Det er derfor vigtigt, at virksomheder fuldfører deres eksportdeklarationer for at sikre, at de ikke bliver opkrævet 25% moms på relevante eksportsalg.

Afhængigt af om virksomheden har få eller mange uafsluttede eksporter, kan der være behov for en struktureret tilgang til at indsamle den nøjagtige dokumentation, der er nødvendig for at fuldføre eksporter korrekt. Det er vigtigt at være opmærksom på kravet om dokumentation, som virksomheder minimum skal anskaffe, for at opfylde skattemyndighedernes dokumentationskrav.

Virksomheder, der ikke fuldfører deres eksportdeklarationer efter den 31. marts 2023, vil få deres deklarationer annulleret. Dette kan resultere i betydelige momsansvar fra skattemyndighederne, da varerne ikke er dokumenteret som momsfrie eksporter.

Renter

Derudover vedtog det danske Folketing en lov den 15. juni 2022, der pålægger renter på momsrettelser. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt, men er på vej, og derfor kan virksomheder ud over en betydelig momsfordring også være ansvarlige for at betale renter på denne fordring.

 

Dokumentation

For at sikre, at eksportdeklarationer ikke slettes i e-Export, skal virksomheder levere dokumentation for eksporten eller indsende en sletningsanmodning via e-Export inden den 31. marts 2023.

Dokumentationen, der kræves for at dokumentere eksporten uden for EU:

  • Kopi af følgesedlen, underskrevet eller bekræftet af modtageren uden for EU's toldområde
  • Faktura og bevis for betaling
  • Følgeseddel
  • Dokument, underskrevet eller bekræftet af den økonomiske operatør, som har taget varerne ud af EU's toldområde, såsom et fragtbrev
  • Dokument behandlet af toldmyndigheden i et EU-land eller et ikke-EU-land i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i dette land, såsom en importdeklaration eller et ankomstdokument fra et ikke-EU-land
  • Den økonomiske operatørs konti over varer, der er leveret til skibe, fly i international trafik eller offshore-installationer.

 

Afslutningsvis er det afgørende for virksomheder, der har eksporteret varer i perioden fra den 1. januar 2017 til den 30. september 2022, at afslutte deres eksportdeklarationer inden den 31. marts 2023. Manglende overholdelse kan resultere i betydelige moms-krav og renteudgifter. Virksomheder skal sikre, at de leverer den nødvendige dokumentation og opfylder skattemyndighedernes dokumentationskrav for at undgå potentielle økonomiske konsekvenser.