Nye toldsystemer til eksport- og forsendelsesangivelser

1. september 2023 træder de nye toldsystemer i kraft i Danmark - er du klar?

24. maj

Forbered dig på de nye toldsystemer i Danmark - ansøg om adgang allerede nu!

Fra den 1. september 2023 vil de nuværende systemer, e-Export og NCTS, være fortid på grund af de nye krav fra EU vedrørende informationer og forsendelsesprocedurer, der skal leveres i forbindelse med eksport til lande uden for EU.

Systemerne; DMS Eksport og DMS Forsendelse vil erstatte de nuværende systemer.

 

Hvad skal du være opmærksom på?

DMS Eksport og DMS Forsendelse forventes at være klar til brug den 29. juli 2023.
Fra den 1. september 2023 vil det så være obligatorisk for alle virksomheder at indsende eksport- og forsendelsesangivelser gennem de nye toldsystemer, DMS Eksport og DMS Forsendelse, da e-Export og NCTS ikke længere vil være tilgængelige for nye angivelser.
For at sikre en problemfri overgang opfordrer Toldstyrelsen kraftigt alle virksomheder til at teste, og blive bekendt med de nye toldsystemer inden den 29. juli 2023.
Vi anbefaler derfor, at du ansøger om adgang til DMS Eksport og DMS Forsendelse allerede nu, hvis du også fremover vil håndtere jeres toldprocedurer selv.

 

Hvad skal du gøre i den mellemliggende periode?

I perioden indtil de nye systemer skal tages i brug, vil det være muligt at benytte både e-Export og DMS, men det er vigtigt at bemærke, at angivelser skal afsluttes i det samme system, hvor de er oprettet. Vi anbefaler også, at du får afsluttet gamle eksportangivelser i e-Export og begynder at integrere de nye toldsystemer i jeres virksomhed.

Proceduren for ansøgning om adgang til DMS Eksport og DMS Forsendelse.

Uanset om din virksomhed selv udarbejder angivelser eller har outsourcet toldhåndteringen til en ekstern partner, er det altid afsenderens ansvar at sikre, at de oplysninger, der indsendes i eksportsystemet, er korrekte. Hvis du plejer at håndtere toldprocedurerne selv, opfordrer vi dig til allerede nu at teste og forberede din virksomhed bedst muligt, ved at ansøge om adgang til DMS på Skattestyrelsens hjemmeside via følgende link: Ansøg om adgang til DMS - Skat.dk

Når din ansøgning om adgang til DMS er blevet behandlet af Skattestyrelsen (forventeligt efter 2 uger), skal din virksomheds NemID-administrator tildele rettigheder til de medarbejdere, der skal arbejde i DMS, og når rettighederne er blevet tildelt, kan du begynde at teste de nye toldsystemer som en del af onboardingsprocessen. I testmiljøet kan du oprette og indsende angivelser for at sikre, at du er fortrolig med brugen af DMS.

Hvis du har outsourcet din toldhåndtering til fx din speditør, da bør du kontakte din samarbejdspart og forhøre dig, om de er klar til ovenstående.

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.