Nye regler i den norske byggebranche

Har du aktivitet i norge der kræver korttidsansættelser eller brug af vikarbureauer, så gælder de nye regler også for dig - læs mere her.

17. februar

Lovændring på vej i Norge omkring indleje af personale fra vikarbureauer i byggebranchen.

Fra 1. april 2023 vil en lovændring omkring brug af vikarbureau i Norge træde i kraft, og hvad vil det så have af betydning for danske virksomheder, med entrepriseaktivitet i Norge?

Ansættelse via et vikarbureau kan fra 1. april 2023 kun anvendes i samme tilfælde som vikaransættelse efter § 14-9, stk 2. litra b-e. Grundlaget i stk 1, arbejde af midlertidig karakter, kan derfor ikke længere være til grundlag for, at hyre personale ind fra et vikarbureau.

Dette betyder, at man ikke længere må hyre personale ind fra et vikarbureau, for at dække et midlertidigt behov, hvis det er et kortvarigt behov for mere mandskab til et projekt. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren per 1. april 2023 fastansætte medarbejdere i egen virksomhed, og derved opnå indrapporteringspligt for disse medarbejdere.

Men hvad kan alt dette så have med en dansk virksomhed at gøre, som kun benytter sine egne udsendte danske medarbejdere projekterne?

Jo, de norske tilsynsmyndigheder varsler i forlængelse af denne lovændring at de vil skærpe deres tilsyn, for at tilsikre at reglerne for indleje af mandskab ikke omgås, nu hvor grænsen mellem indleje af mandskab og kontrahering er lovgivet. Om en kontrakt skal betragtes som leje – eller entreprisekontrakt, vil afhænge af de reelle forhold. Man må derfor forvente flere tilsyn på bygge- og anlægspladser.

Det vil betyde at man som dansk virksomhed, skal have helt styr på sine medarbejdere og de rapporteringsforpligtelser der følger med ved projektarbejde i Norge. Bliver man mødt af de norske tilsynsmyndigheder på byggepladsen, så skal disse ting være på plads. Også selvom tilsynsmyndigheden er på udgik efter omgåelse af reglerne om brug af vikarbureau, så vil de sikkert gerne kigge på mere end det.

Vi hører ude i marken, at ”vi har da ikke rapporteret noget til nogen, det har vi aldrig gjort før”. Og ”det behøver vi ikke for det lille projekt, der er aldrig sket noget før”. Og der går helt sikkert meget ”under radaren”, men som de norske myndigheder varsler her, så vil de stramme op på disse tilsyn, og det kan også få betydning for danske entreprise virksomheder. Store som små. Og derfor er det vigtig info for alle i bygge- og anlægsbranchen.