Nye regler for renter på skyldige moms- og afgiftskrav

Er du og din virksomhed klar til 1. juni 2023?

29. november

Efter de nye regler vil Skattestyrelsen begynde at opkræve renter, hvis man moms- og afgiftsangiver for sent, eller angiver forkerte oplysninger. Det kan blive en rigtig dyr affære, hvis ikke der bliver angivet korrekt og til tiden. Her kan du læse mere om, hvordan de nye regler kan påvirke dig og din virksomhed.

 

Frem till 15. juni 2022 blev der ikke pålagt renter ved ændring af moms- og afgiftskrav, som sker via efterangivelser.

Hvis efterangivelsen gav et beløb til indbetaling, blev der kun opkrævet renter af for sen indbetaling, hvis beløbet ikke var indbetalt 14 dage efter indberetningen af efterangivelsen.

Fra 15. juni 2022 vil første trin af de nye regler træde i kraft, og dette vil betyde, at der nu opkræves renter i følgende scenarier:

 • Virksomheden foretager for sen angivelse af det første moms- eller afgiftsangivelse, men inden Skattestyrelsen har fastsat skønsmæssige beløb.

 • Virksomheden indberetter sin første moms- eller afgiftsangivelse rettidigt, men angivelsen bliver ændret til et større beløb efter angivelsesfristen udløb, men stadig inden den rettidige betalingsdato.
 • Virksomheden bliver for sent registreret, og bliver derfor registreret med tilbagevirkende kraft, hvilket resulterer i, at den første angivelse bliver indberettet for sent.

 

Fra 1. juli 2023 forventes det, at skatteministeren sætter andet trin i værk, for indførelsen af renter på moms- og afgiftskrav.

Trin 2 af de nye regler tillader Skattestyrelsen at opkræve renter hos virksomheder, som er korrekt registreret for moms og afgifter, i følgende scenarier:

 • Når virksomheden laver for sen indberetning, eller for sen betaling af moms og afgifter.

 • Når virksomheden selv laver ændringer i deres tidligere angivelser, som giver et beløb til indbetaling.

 • Når Skattestyrelsen laver ændringer i tidligere angivelser, hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjes.

Renten udgør 8.4% årligt af det skyldige beløb for moms- eller afgiftskravet, og beregnes fra den oprindelige indberetningsfrist, og frem til det skyldige beløb er indbetalt.

Disse renter er ikke skattemæssigt fradragsberettigede.

 

Hvad betyder disse nye regler for dig?

De nye regler er allerede trådt i kraft, og vil påvirke dig, hvis din virksomhed ikke er moms- og afgiftsregistreret korrekt. Du skal derfor altid undersøge, hvilke regler og krav, der er til din virksomhed, inden du påtager dig aktiviteter. Ligeledes kan det anbefales, at du får en fuld gennemgang af din virksomhed, for at sikre at virksomheden er korrekt registreret, og opfylder alle gældende krav for afgiftsregistreringer. I virkelighedens verden vil trin 1 af reglerne givet vis få størst betydning, hvis du ikke får momsregistreret dig senest 8 dage efter påbegyndelsen af din aktivitet, fordi det nu kommer til at koster renter af momsbeløb, hvis man bliver momsregistreret med tilbagevirkende kraft.

Når andet trin af reglerne for indførelse af renter på moms- og afgiftskrav træder i kraft kan det blive rigtigt dyrt for almindelige virksomheder, hvis ikke man får angivet og betalt moms og afgifter rettidigt. Lige så vigtigt som at overholde tidsfristerne, er det at indberette de korrekte oplysninger, da korrektioner, der forhøjer afgiftsgrundlaget, bliver pålagt 8.4% rente fra den oprindelige indberetnings- og indbetalingsfrist.

Ved kontrolsager foretaget af Skattestyrelsen, kan korrektioner forhøje moms- og afgiftsgrundlaget for flere år bagudrettet. Vi anbefaler derfor, at man har sikret sig, at alle de rette procedurer for moms- og afgifter er på plads inden 1. juli 2023, samt alle frister for indberetning og indbetaling er overholdt.

Undtagelser for virksomheder med delvis momsfradragsret

Skatteministeriet ønsker ikke at straffe virksomheder, som har delvis fradragsret for moms, da disse virksomheder først kan opgøre deres moms efter regnskabsårets udløb, og altså derfor først kan opgøre deres moms efter de relevante momsperioder er udløbet.

Der er derfor foreslået en anden model, som gør at fradragsretten bliver endeligt opgjort efter regnskabsårets udløb, og så angives i den momsperiode, der dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Kom dine renter i forkøbet med en moms- og afgiftsgennemgang

De typiske punkter som kan give kontrol eller korrektion til angivelser af moms og afgifter er:

 • Fejl i bogføringen
 • Ikke overholdt krav til fakturaer og dokumentation
 • Forkert periodisering
 • Forkert eller manglende afgiftsregistrering
 • Fejl i beregningen af moms- eller afgifter
 • Forkerte fradrag og godtgørelse

Vil du være på forkant, og undgå ubehagelige overraskelser skal du have styr på ovenstående punkter.

IntraVAT kan hjælpe dig med at sove roligt om natten, ved at foretage en uvildig moms- og afgiftsgennemgang af din virksomhed. Kontakt os i dag, og få en uforpligtende snak om jeres moms.