Nye norske regler for fjern-leverbare-ydelser

Med virkning fra januar 2023 har de norske myndigheder indført en generel momspligt på de såkaldt fjern-leverbare-ydelser til Norge.

15. maj

Med virkning fra januar 2023 har de norske myndigheder indført en generel momspligt på de såkaldt fjern-leverbare-ydelser til Norge.

Det handler om, at der nu skal beregnes moms i Norge for alle de ydelser, som kan indkøbes fra udlandet (herunder fra Danmark) uden at sælger behøver at opholde sig i Norge. Reglerne er indført for at stoppe den konkurrencefordel, som de udenlandske udbydere af denne type ydelser har haft i forhold til de lokale norske sælgere.

Hvilke ydelser er omfattet?

At en ydelse er "fjern-leverbar" betyder, at ydelsen i sagens natur ikke kan knyttes til en specifik fysisk placering for levering eller udførelse.

Typiske eksempler på disse fjernleverede tjenesteydelser er fx:

  • reklameydelser,
  • regnskabs- og revisionsydelser,
  • juridiske ydelser,
  • oversættelsesydelser,
  • konsulentydelser,
  • Streaming-ydelser,
  • softwareydelser m.v.

Skal I være momsregistreret for at sælge disse ydelser til kunder i Norge?

Hvorvidt det er sælger eller køber, som skal betale momsen i Norge på disse fjern-leverbare-ydelser afhænger af, om den norske kunde er en næringsdrivende virksomhed eller ej.

B2B-salg: Ved salg til norske virksomheder eller norske offentlige myndigheder gælder der, at udenlandske sælgere fortsat kan udstede deres fakturaer uden moms – det er nemlig den norske virksomheds-kunde, der har fået pligten til at beregne ”Reverse-Charge”-moms af indkøbet.

B2C (og andre)-salg: Hvis I derimod sælger fjern-leverbare-ydelser til privatpersoner eller til ikke-næringsdrivende virksomheder (som fx interesseorganisationer, rene holdingselskaber, fonde og lignende foreninger) skal I være momsregistreret i den særlige VOEC-ordning i Norge for salg af denne type ydelser til norske kunder.

Hvis du jf. ovenstående har pligt til at blive VOEC-momsregistreret i Norge, skal du udstede fakturaer til de norske kunder med norsk moms, og momsen skal derefter indbetales til de norske myndigheder. Det særlige ved VOEC-ordningen er, at man ikke kan trække købsmoms fra. Hvis man ønsker at kunne fratrække norsk købsmoms også, skal man have en almindelige momsregistrering i Norge 

NB: Reglerne er lavet sådan, at hvis du som fx dansk virksomhed har en VOEC-registrering for salg til privatforbrugere og ikke-næringsdrivende virksomheder jf. ovenstående, da skal du også lægge norsk moms på disse fjern-leverbare-ydelser, når du sælger til almindelige virksomheder (B2B-salg) – man kan sige, at ”bordet fanger”, når man først er blevet momsregistreret i Norge – også selvom det kun er i VOEC-ordningen.

Hvis du vil have hjælp til at blive momsregistreret i Norge, og til at få indberettet dine momsangivelser, vil vi gerne hjælpe dig -> også hvis du blot ønsker generel rådgivning om salg til Norge