SKAT korrigerer

Husk at tjek Skattekontoen

9. august

Skattekontoen beregner renter af bruttobeløbet på momskorrektioner


Skattestyrelsen bekræftede før sommerferien, at efterangivelser af tilgodehavender ville blive behandlet på samme måde som skyldige beløb; så rentevirkningen på Skattekontoen i begge tilfælde var betalingsfristen for den korrigerede periode. På den måde ville der kun blive beregnet renter af de perioder, hvor virksomheden netto havde haft gæld til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har nu korrigeret denne udmelding.

Efterangivelser af tilgodehavender kan ifølge Skattestyrelsens nye udmelding tidligst få rentevirkning fra det tidspunkt, hvor efterangivelsen er indsendt og i praksis først efter Skattestyrelsen har "frigivet" det tilgodehavende beløb.

 

Konsekvenser:

Korrektioner vedrørende samme periode udløser rentebetaling, hvis de ikke foretages på samme efterangivelse.

Korrektioner på tværs af perioder udløser rentebetaling, selv hvis tilgodehavende er fra en tidligere periode end det skyldige beløb.

Virksomheder, der aldrig har haft en afgiftsskyld, fordi de har afregnet for tidligt eller taget fradrag for sent, vil blive opkrævet renter af bruttobeløbet, hvis de korrigerer (eventuelt efter påkrav) fradraget til den tidligere periode.

I realiteten opkræver Skattestyrelsen renter af en fiktiv gæld, der aldrig har eksisteret.

Anbefaling:

Ved enhver form for korrektion af afgifter, bør det overvejes om samme afgiftsperiode skal korrigeres for andre uoverensstemmelser, FØR efterangivelsen indsendes.

Hold løbende øje med Skattekontoen for tilskrivning af renter. Der er mulighed for ansøgning om dispensation for rentebetalingen.

Ræk endelig ud, hvis du har behov for hjælp til forståelse af renteberegningen og baggrunden samt, hvis du vil anmode om dispensation fra en rentebetaling - og for en drøftelse af tilrettelæggelse og controlling af indkøbs- og angivelsesprocesser.