CHIEF er fuldt overgået til CDS

Efter lang tids forberedelse og implementering er det gamle toldsystem CHIEF nu udfaset til fordel for CDS - Men hvad har konsekvenserne været?

16. januar

Konsekvenserne af overgangen fra CHIEF toldsystem til CDS 

Den britiske skatte- og toldmyndighed, HM Revenue and Customs (HMRC), har for nylig skiftet deres toldsystem fra CHIEF til CDS. Dette skift har haft en række konsekvenser for virksomheder, der handler med Storbritannien, herunder øgede administrative byrder og forsinkelser i toldbehandlingen.

 

CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) var det tidligere toldsystem, der blev brugt til at håndtere toldbehandlingen af varer, der blev importeret og eksporteret fra Storbritannien. Systemet blev lanceret i 1994 og havde tjent sit formål i mere end 20 år. Med Brexit og den efterfølgende introduktion af nye toldprocedurer blev det klart, at en mere moderne og effektiv løsning var nødvendig.

 

CDS-systemet (Customs Declaration Service) blev introduceret som en erstatning for CHIEF i 2018 og blev gradvist implementeret i de følgende år. CDS er en mere automatiseret og digitaliseret løsning, der har til formål, at reducere manuelle arbejdsgange, og skabe en mere effektiv og pålidelig toldbehandling.

 

Overgangen til CDS har ikke været uden udfordringer.

Mange virksomheder har rapporteret øgede omkostninger og forsinkelser på grund af de nye procedurer og systemer, og en undersøgelse fra British International Freight Association viste, at over halvdelen af ​​de adspurgte virksomheder havde oplevet forsinkelser i toldbehandlingen siden indførelsen af ​​CDS.
Dette skyldes hovedsageligt den øgede byrde for virksomhederne, der nu skal indsende mere detaljerede toldoplysninger og dokumentation, og dette kræver mere tid og ressourcer fra virksomhederne, der ofte skal ansætte ekstra personale eller outsource toldbehandlingen til tredjepartstjenester.

En anden udfordring er, at CDS stadig er et nyt system, og nogle virksomheder samt toldmyndigheder stadig er i gang med at tilpasse sig til det, hvilket kan føre til fejl og forsinkelser i toldbehandlingen, som kan medføre alvorlige konsekvenser for virksomhederne og deres leveringskæder.
På trods af disse udfordringer er der også fordele ved overgangen til CDS.
Det nye system kan reducere den manuelle arbejdsbyrde, og øge automatiseringen af ​​toldbehandlinger, hvilket kan føre til mere effektiv og pålidelig toldbehandling på lang sigt. Det vil også gøre det nemmere for virksomheder i Storbritannien at handle med andre lande, der bruger lignende systemer.

 

I sidste ende vil det være afgørende for virksomheder at tilpasse sig til det nye system og arbejde tæt sammen med toldmyndighederne for at sikre en glat overgang og minimere negative konsekvenser. Med tiden kan CDS vise sig at være en effektiv og moderne løsning på toldbehandling, der kan hjælpe med at lette handelen mellem Storbritannien og andre lande.

Toldbehandling er en vigtig del af international handel, og det er afgørende for virksomheder at overholde toldreglerne og indsende nøjagtige og komplette oplysninger, hvis de skal undgå forsinkelser, bøder og andre sanktioner fra toldmyndighederne.

 

Som med enhver større ændring vil der være en tilpasningsperiode, hvor virksomheder og myndigheder skal lære at arbejde med det nye system, og rette eventuelle fejl eller uoverensstemmelser, men med tiden vil CDS sandsynligvis føre til mere effektiv og pålidelig toldbehandling, og deraf en lettere samhandel mellem Storbritannien og andre lande.
I mellemtiden må virksomheder søge råd og støtte fra relevante organisationer eller myndighederne for at sikre, at de overholder de nye procedurer, og minimerer forsinkelser og omkostninger.

Har jeres virksomhed problemer med at få jeres gods over den britiske grænse efter overgangen til CDS, kan I kontakte IntraVAT, og vi vil kunne assistere jer.