14. marts

Kære IntraVAT kunde,

Nu er det snart ved at være tid til at indberette norsk moms i det nye format SAF-T.

I den forbindelse har vi har tidligere bedt jer om at lave et udtræk fra jeres økonomisystem på Transaktionsniveau, dette til brug for generering af filen til de norske myndigheder. I mellemtiden er der imidlertid sket det, at man har udsat rapportering på transaktionsniveau til 2024. Indtil da skal der således fortsat rapporteres på totalniveau, dog er formatet ændret til et elektronisk format og indberetningen skal ske i en anden platform.

Vi er for nuværende i fuld gang med at udvikle platformen der understøtte dette og mangler alene at få de sidste elementer af sikkerhedsmæssig karakter på plads.

De filer i allerede har udviklet kan og skal i visse tilfælde allerede benyttes ved bl.a. myndighedskontrol. Herudover vil ikke mindst vores samt jeres tid kunne udnyttes bedre, da nogle af vores interne processer for afstemning vil kunne forenkles. Dette vil naturligvis på sigt, afspejle sig i, hvad I betaler for en momsangivelse.

Udskydelsen giver os og jer bedre tid til at færdiggøre udviklingen af den endelige fil. Og vi kan i denne forbindelse allerede nu bemærke, at vi hos flere virksomheder oplever udfordringer i form af (liste ej udtømmende):

  • Valuta skal være i NOK - De norske myndigheder accepterer ikke og har heller ikke tidligere accepteret indberetning i Danske Kroner eller anden valuta
  • Momskoden skal være den der bliver brugt i SAF-T – (se her), hvor de mest gængse felter er markeret
  • Købsbilag og leverandøroplysninger er en del af SAF-T indberetningen fra 2024
  • B2B Kunders registreringsoplysninger indgår i filen
  • Leverandørers registreringsoplysninger indgår i filen
  • Jeres bogførte import af varer er en del af SAF-T indberetningen fra 2024 og skal derfor indgå på transaktionsniveau, som alle andre posteringer.

Hvis I derfor bogfører i DKK (anden valuta) og ikke i NOK og/eller i ikke gemmer B2B-kunders/leverandøroplysninger i stamdata på nuværende tidspunkt, er det vores anbefaling at i tager et kig herpå, således at vi er klar til den udvidede indberetningsfil i 2024. Det samme gælder vareoverførsler.

Helt overordnet kan man sige, at det format I skal fremsende i, reelt er en stor kontospecifikation, som mange af jer allerede sender i dag. Der skal blot tilføjes flere kolonner.

Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål.

IntraVAT Team

Kontakt vores hovednummer på + 45 74 30 23 60

Skriv en mail til info@intravat.com