OSS-indberetning og -fakturering

10. maj

Momsindberetning ved brug af One Stop Shop

Fra 1. juli 2021 kan du indberette fjernsalg af varer og en lang række ydelser til europæiske forbrugere via One Stop Shop-ordning i TastSelv Erhverv.

Sådan gør du:

  1. Log på TastSelv Erhverv med dit NemID eller din TastSelv-kode.

  2. Vælg Moms og herefter Moms One Stop Shop.

  3. Vælg den periode, du vil indberette for.

  4. Indberet om virksomheden har solgt varer/ydelser i perioden og fra hvilket land.

  5. Skriv beløb, eksklusive moms, momssats på de enkelte varer/ydelser du har solgt i perioden og momsbeløb for hvert land.

  6. Når du har godkendt din indberetning, får du en kvittering med information om, hvordan du betaler. Det er vigtigt, at du benytter den specifikke betalingslinje (OCR-linje), der hører til den periode, du indberetter for.

Dine salg skal altid indberettes i danske kroner, da der bliver foretaget en automatisk omregning til EUR. Du skal indberette og betale moms for de perioder, hvor din virksomhed er registreret. Salgsmoms via EU-ordningen og ikke-EU-ordningen skal indberettes og betales kvartalsvis, hvor salgsmoms ved brug af Importordningen skal indberettes og betales månedsvis, også hvis du f.eks. indberetter din normale moms halvårligt eller månedligt. Selvom din virksomhed ikke har haft salg af varer og/eller ydelser til private i EU, skal du stadigvæk indberette moms i TastSelv Erhverv. I sådanne tilfælde, skal du indsende en nul-angivelse. Når du har indberettet, skal du betale via netbank eller kontakte SKAT, hvis der skal betales fra udlandet.

Fristen for indberetning og betaling er sidste dag i måneden efter en periodes udløb. Nedenfor kan du se afregningsperioden såvel som indberetnings- og betalingsfrister for 2021.

Frister for EU-ordningen og ikke-EU-ordningen

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

3. kvartal 2021

31. oktober 2021

4. kvartal 2021

31. januar 2022

1. kvartal 2022

30. april 2022

Frister for Importordningen 2021

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

1. juli – 31. juli 2021

31. august 2021

1. august – 31. august 2021

30. september 2021

1. september – 30. september 2021

31. oktober 2021

1. oktober – 31. oktober 2021

30. november 2021

1. november – 30. november 2021

31. december 2021

1. december – 31. december 2021

31. januar 2022

1. januar – 31. januar 2022

28. februar 2022

Faktureringskrav

Der er intet krav om udstedelse af en faktura for virksomheder registreret i den danske One Stop Shop-ordning, og en ordrebekræftelse vil dermed være tilstrækkelig, så længe den indeholder de samme oplysninger som en faktura. Hvis du vælger at udstede en faktura, skal danske fakturakrav opfyldes. Vær opmærksom på at opbevaringspligten for leverancer omfattet af One Stop Shop-ordningen er 10 år og ikke 5 år som vanligt.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at angive den korrekte momssats på fakturaen eller ordrebekræftelsen. Det er momssatsen i køberens land, der gør sig gældende, og du skal derfor være opdateret om disse, før du begynder at fakturere.  

Har du spørgsmål til indberetning og fakturering i One Stop Shop-ordningen, sidder vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os allerede i dag på info@intravat.com eller +45 74 30 23 60.