Norge – Mulighed for kompensation for medarbejdere i karantæne

22. december

Når din ikke-norske medarbejder skal arbejde i Norge, kommer han/hun i indgangskarantæne i 10 dage efter ankomst til Norge, som følge af COVID-19.
For at imødegå bl.a. manglende arbejdskraft i Norge har alle udenlandske virksomheder ret til en kompensation på 800-1.000 NOK/medarbejder/dag. Beløbet dækker ikke lønomkostninger, men alene udgiften til kost og logi i karantænetiden, som udgør 10 dage. Ved indrejse skal arbejdsgiveren kunne fremlægge en bekræftelse på opholdsstedet og at opholdsstedet stemmer overens med vilkårene, dette umiddelbart gennem en norsk revisor.

Hvornår og hvordan søger du om kompensation.

Kompensationen udbetales fra og med den 1. september 2020 og frem til den 28. februar 2021 og udbetalingen sker for 2 måneder ad gangen. Ordningen er imidlertid endnu ikke trådt i kraft, men du kan forberede dig på ansøgningen ved at fremfinde dokumentation i form af fakturaer for udlæg til opholdet. Yderligere information kan findes her: avkrysningsskjema_karantenehotell.pdf (regjeringen.no)

Du kan søge om kompensation fra og med den 18. januar 2021. Den forventede sagsbehandlingstid vil være 2-3 arbejdsdage, beregnet fra det tidspunkt, hvor myndighederne har modtaget ansøgningen inklusiv relevant dokumentation er fremsendt. Ansøgningen skal godkendes af en norsk revisor. Udgifterne til en norsk revisor vil blive dækket op til 80 pct., og man kan maksimalt få refunderet 10.000 NOK.  

Intravat kan hjælpe virksomhederne med en guide til dokumentationen samt anbefale en revisor, men som udgangspunkt er det revisoren der skal gennemgå.