"Vi opnår optimal sammenhæng mellem navn og brand"

Transformation skærper virksomhedsprofilen

1. januar

Inter-Distrans har, igennem længere tid, ønsket at skærpe virksomhedens profil, så samspillet imellem virksomhedsnavn, kompetencer og kerneværdier fremtræder tydeligt. Samtidig har det været af højeste prioritet at stå endnu stærkere, til de udfordringer fremtiden bringer.

Det sker nu, da Inter-Distrans pr. 1. januar 2019 skifter navn til IntraVAT.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af det nye navn, får virksomheden ligeledes nyt logo og ny hjemmeside, som skal være med til at sikre den professionelle kommunikation og gennemskuelighed for kunder og samarbejdspartnere.

”Vi er enormt glade for, at vi nu gennemgår denne transformation. Kompetencerne og kvaliteten har vi længe haft på plads og nu glæder det mig at opnå en optimal sammenhæng mellem vores navn og brand,” udtaler en glad direktør for IntraVAT.

Organisationen og adresserne til de forskellige kontorer i Skandinavien forbliver de samme som før.