Handel med kunder i Storbritannien – mysteriet om ”Importmoms”

14. oktober

Selvom Brexit skete for godt halvandet år siden, bringer det britiske marked stadig mangfoldige udfordringer for mange danske virksomheder. Derfor er det vigtigt for dig som erhvervsdrivende at forstå mere om, hvordan din virksomhed handler med et 3. Land som Storbritannien.

Hvis du blot sælger til B2B til kunder i Storbritannien, kan du principielt overlade det til dine kunder at forestå indførsel af varerne samt betalingen af told og importmoms – men du kan også opleve, at de britiske virksomheder fravælger dig som leverandør, hvis ikke din virksomhed bliver momsregistreret i UK og klarer formaliteterne ved grænsen. På den måde kan du konkurrere på samme vilkår som dine britiske konkurrenter.

Hvis du sælger B2C, kan du lade privatkunderne selv stå for indførsel af varer samt betaling af told og importmoms, hvis varernes værdi overstiger 135£. Udfordringen er blot, at både din transportør og de britiske privatkunder vil opfatte transaktionen som langt mere besværlig på de vilkår, hvorved du både risikerer at skulle betale mere til transportøren og komme i en situation, hvor det er blevet så besværligt, at du i al fald ikke får nogle gensalg til de samme privatkunder. Du kan således også i denne situation have gavn af en momsregistrering i UK, sådan at du kan konkurrere på samme vilkår som dine britiske konkurrenter.

Ved B2C-salg til kunder, hvor varernes værdi er på under 135£, skal du være momsregistreret i Storbritannien.

Hvad er importmoms, og hvornår skal den betales i UK?

Hvis du sælger varer til Storbritannien, og du er blevet momsregistreret der, skal du betale importmoms og eventuel told, når varerne krydser den britiske grænse.

Importmoms er både en moms, der skal betales ved grænsen (en slags betaling af manglende salgsmoms), og en moms som din virksomhed vil kunne trække fra igen som købsmoms, hvis du sælger varerne videre til britiske kunder.

Det er meget typisk at blande told og importmoms sammen, da begge del skal betales ved grænsen – men der er tale om to væsensforskellige ting. Told er en endelig udgift for din virksomhed, mens din virksomhed som nævnt kan få fradrag for importmomsen igen, sådan at den ”går i 0”.

I Storbritannien opkræves importmoms som hovedregel med en sats på 20 %. Derudover skal der betales told, hvis dine produkter er pålagt told. Tolden kan være mellem 0 %-25 %, afhængigt af varens værdi og type/materiale. Tøj har typisk en told på 12 %, men det er svært at generalisere. Du kan undersøge nærmere med jeres speditør eller læse mere om toldsatser på dine produkter på myndighedernes hjemmeside her:

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/find_commodity

 

Importmoms versus fortoldninger

Når du først har fået en momsregistrering og et nyt EORI-nummer i Storbritannien, er det vigtigt, at du sørger for at din speditør/transportør indfortolder varerne til disse numre – ellers er du i juridisk forstand ikke længere ejer af varerne, når grænsen er krydset!

I Storbritannien er der to muligheder for afregning af importmoms. Du kan betale importmomsen (som manglende salgsmoms) ved grænsen, hvorefter du kan få fradrag for den samme moms senere, når din momsangivelse bliver indberettet. Situationen er sådan at enten betaler din speditør importmomsen ved grænsen på vegne af din virksomhed, og fakturere jer bagefter - ellers fortolder din speditør jeres varer via jeres ”Postponed VAT account”. Hvis din speditør har lagt ud for momsen på din virksomheds vegne, da kommer du også til at betale en provision til din speditør.

Det vil således altid være billigere at bede speditøren om at betale importmomsen via Postponed VAT-account. Du skal dog huske, at du selv – eller din momshåndteringsekspert (fx IntraVAT) – skal logge ind og hente de månedlige PVA-opgørelser, som hedder Postponed import VAT statements. Disse ”statements” viser den importmoms, der er blevet udskudt i løbet af den foregående måned, og det er obligatorisk at downloade og gemme disse statements i 6 år, når du er momsregistreret i Storbritannien.  

 

Hvordan IntraVAT kan hjælpe dig som erhvervsdrivende?

Udover momsregistrering i Storbritannien, og den periodevise afstemning og indberetning af dine momsangivelser, kan vores hold hjælpe din virksomhed med at ansøge om en toldkredit, identificere muligheder for den billigste import til UK, og guide dig gennem de forskellige regler, som ofte kan være meget komplekse.

Vi har hjulpet mange kunder med at tale med deres speditør, og at sætte gang i de rigtige fortoldningsprocesser for at optimere handelen til gavn for alle parter.

Tøv ikke med at sende os e-mail på info@intrvat.com eller at ringe til os på + 45 74 30 23 53 for at få et uforpligtende tilbud på UK.