Styrkelse af forretningen

COVID-19 | Moms hjælpepakker

COVID-19 | Moms hjælpepakker

shutterstock_62694412.jpg

Flere lande indfører hjælpepakker

Få et overblik over frister for indbetaling af moms

Virksomheder i alle lande er berørte af de tiltag, der løbende indføres, med henblik på at bekæmpe Coronavirus. Vi ser derfor, at mange lande indfører hjælpepakker med henblik på at sikre, at flere virksomheder formår at holde skansen, til vi er på den anden side af den nuværende krise.

Nedenfor giver vi jer et overblik over hjælpepakkerne i udvalgte lande, og hvilke ting I skal være opmærksomme på i forhold til moms:

 

Danmark

Frister for indberetning og betaling af moms for SMV’er

Angivelsesfrist*

Betalingsfrist

1. kvartal

1. sept. 2020

1. sept. 2020

2. kvartal

1. sept. 2020

1. sept. 2020

3. kvartal

1. dec. 2020

1. dec. 2020

4. kvartal

1. mar. 2020

1. mar. 2020

 

 

 

1. halvår

1. mar. 2021

1. mar. 2021

2. halvår

1. mar. 2021

1. mar. 2021

*Bemærk, at begge dele er frivilligt, hvis virksomheden har negativ moms, er det muligt fortsat angive på normalvis, hvilket naturligvis vil være en fordel.

Andre danske tiltag: Som følge af den udskudte betalingsfrist, er der mulighed for overskudslikviditet. Hvis overskudslikviditeten placeres i banken, er der risiko for negativ rente. For at imødegå dette, har man besluttet, at forhøje beløbsgrænsen på skattekontoen fra 200.000 DKK til 10.000.000 DKK. Bemærk, at du som virksomhed aktivt skal tilgå virksomhedens skattekonto og fastsætte den ønskede beløbsgrænse. Dette kan først ske den 25. marts 2020, og muligheden ophører pt. den 30. november 2020.

 

Norge

Fristen for betaling af moms vedrørende 1. termin udsættes til den 10. juni 2020. Udsættelsen gælder dog ikke Mva-meldingen for primærnæring, herunder næringsdrivende indenfor jordbrug, skovbrug og fiskeri som har omsætning over en vis størrelse.

Andre norske tiltag: Den reducerede momssats på 12% sænkes til 8%. Det gælder bl.a. transport, biografer og andre kulturelle aktiviteter og med virkning fra 1. januar 2020.

 

Sverige

Virksomheder, der som følge af COVID-19 har likviditetsmæssige udfordringer, har mulighed for at ansøge om at få betalingsfristen for bl.a. moms udskudt. Fristen kan som udgangspunkt udskydes i op til 12 måneder, fra og med 1. januar 2020. Vi hjælper jer naturligvis gerne med at udarbejde ansøgningen. 

 

Finland

I Finland har man taget en række initiativer til at hjælpe virksomhederne, men alle tiltag er endnu ikke konkretiseret. Det er dog besluttet, at man som virksomhed, der har likviditetsmæssige problemer som følge af COVID-19, kan ansøge om eftergivelse af renter m.v. Dette kræver særskilt ansøgning, som vi naturligvis gerne vil hjælpe jer med at udarbejde.

 

Frankrig og Schweiz

Udgangspunktet er, at man i Schweiz og Frankrig ikke vedtager en hjælpepakke for så vidt angår moms. Det skyldes, den generelle holdning om, at momsen er en forbrugsafgift, og således som udgangspunkt alene belaster den endelige forbruger. Dog har man i Schweiz, valgt at undtage virksomheder fra rentetilskrivning ved for sen betaling af moms, i perioden 20. marts 2020 til 31. december 2020.  

 

Tyskland  

I relation til moms er den tyske hjælpepakke som følge af COVID-19 endnu ikke helt på plads. Man har dog allerede nu indført mulighed for eftergivelse af renter m.v. i resten af 2020. Dette kræver en særskilt ansøgning, som vi gerne bistår med at udarbejde. Herudover overvejer man enten en generel ændring af momsperioderne i indeværende år og/eller en udvidelse af deadlines for betaling og eventuel angivelse. 

 

Holland

Den hollandske hjælpakke består af flere muligheder, herunder bliver det bl.a. muligt at udskyde betalingsfristen for moms med minimum 3 måneder (mod særskilt ansøgning), det bliver muligt for kvartalsafregnere at overgå til månedsafregning for at sikre bedre cash-flow m.v. Vi uddyber naturligvis gerne og hjælper også med særskilt ansøgning om nødvendigt.

 

UK

Den britiske regering udskyder betalingen af moms, der forfalder til betaling for perioder frem til 30. juni 2020. Fristen for betaling af denne moms udskydes frem til 31. marts 2021. Angivelsesfristerne, skal fortsat overholdes. Udskydelesn sker automatisk, dvs. der skal ikke ansøges særskilt. Dog har man mulighed for at få negativ moms retur på sædvanligvis, af hensyn til sit cash flow.  

 

Belgien

Den belgiske hjælpepakke på momsområdet består i, at angivelsesfristerne for moms, EU-salgslisten samt Intrastat udskydes i + 14 dage (vi fremsender gerne datoskema på forespørgsel). Endvidere udskydes den normalt gældende betalingsfrist for kvartalsmoms til den 20. juni 2020.

 

Har du spørgsmål til momshjælpepakkerne eller behov for hjælp til ansøgning om udskydelse af momsbetalingen jf. ovenfor? Kontakt IntraVAT på telefon 74 30 23 60 eller skriv til info@intravat.com – vi sidder klar til at hjælpe dig.