Brexit – hvad skal din faktura indeholde?

21. januar

Følgevirkningerne af Brexit spreder sig som ringe i vandet, og spørgsmålene trænger sig på, som dagene går. Især fakturakravene kan være en kompleks størrelse. 

Følgende spørgsmål er afgørende for indholdet af dine fakturaer: 

 1. Hvad er dine leveringsbetingelser, DAP, FCA, DDP etc.? 
 2. Hvem er din modtager, B2B eller B2C? 
 3. Er din kunde momsregistreret? 
 4. Er værdien af din forsendelse over eller under 135 GBP inkl. fragt og forsikring? 
 5. Hvilken type faktura er der tale om, en salgsfaktura eller en handelsfaktura/samlefaktura? 

Herunder besvarer vi de 5 spørgsmål og giver dig et overblik over, hvad din faktura skal indeholde:

Download PDF

BREXIT - Hvad skal din faktura indeholde

B2B – Salgsfaktura (DK-UK levering)

Kunden står for import til UK (fx DAP eller Ex works)* Sælger står for import til UK2
Kundens GB EORI-nummer (12 cifre) Sælgers GB EORI-nummer (12 cifre)
Kundens GB VAT-nummer Sælgers/UK-repræsentants GB VAT-nummer inkl. landekode (fx GB 123456789)
Kundens navn og adresse Sælgers navn og adresse (DK) 
Sælgers CVR-nr. navn og adresse samt om muligt oplysning om sælgers GB EORI-nummer Købers navn og adresse
Leveringssted Leveringssted
Leveringsbetingelser Leveringsbetingelser
Fakturadato Fakturadato
Fakturanummer Fakturanummer
Art og mængde samt brutto- og nettovægt Leverancens art og mængde samt brutto- og nettovægt
Nettobeløb Nettobeløb
Valuta Valuta
Eventuelle rabatter eller forudfaktureringer Eventuelle rabatter eller forudfaktureringer
Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser

Ad 1)
Hvis kunden er momsregistreret, er det uden betydning, om leverancens værdi er over eller under 135 GBP (inkl. fragt og forsikring). Hvis kunden derimod ikke er momsregistreret, er det dig som sælger, der er pligtig til at opkræve engelsk salgsmoms, og du vil dermed være momsregistreringspligtig i UK. Du kan verificere din kundes momsnummer her. Derudover kræver en import håndteret af kunden, at vedkommende
har et gyldigt GB EORI-nr. Dette kan du verificere her.
Ad 2)
Når du benytter leveringsbetingelsen DDP, er der dig, der forestår importen, og du bliver således betalingspligtig for eventuel importmoms, told og andre afgifter. Som udgangspunkt kan du alene levere DDP til en UK-kunde, hvis du selv er momsregistreret, eller hvis du har en samarbejdspartner, der agerer UK-repræsentant på vegne af dig.

B2C – Salgsfaktura, leverancer over 135 GBP (DK-UK levering)

Kunden står for import til UK (fx DAP)  Sælger står for import til UK (DDP, se pkt. 2 øverst)
Kundens navn og adresse  Sælgers GB EORI-nummer (12 cifre)
Sælgers CVR-nr., navn og adresse samt om muligt oplysning om sælgers GB EORI-nummer Sælgers/UK-repræsentants GB VAT-nummer inkl. landekode (fx GB 123456789)
Leveringssted Sælgers navn og adresse (DK)
Leveringsbetingelser Købers navn og adresse
Fakturadato Leveringssted
Fakturanummer Leveringsbetingelser
Leverancens art og mængde samt brutto- og nettovægt  Fakturadato
Nettobeløb Fakturanummer
Valuta Leverancens art og mængde samt brutto- og nettovægt
Eventuelle rabatter eller forud faktureringer  Nettobeløb
Betalingsbetingelser Momsbeløb i GBP og momssats, standardsats 20 %, reducerede satser se her
  Totalbeløb
  Valuta
  Eventuelle rabatter eller forudfaktureringer
  Betalingsbetingelser

B2C – Salgsfaktura, leverancer under 135 GBP (DK-UK levering)

I dette tilfælde er leveringsbetingelserne underordnede, da der ikke skal beregnes importmoms og told. Der skal derimod opkræves engelsk salgsmoms, og du bliver således registreringspligtig i UK, hvis du har salg
(enkeltforsendelser) til privatpersoner under 135 GBP inkl. fragt og forsikring.

Hvis dette er tilfældet, skal din UK-salgsfaktura indeholde følgende oplysninger:

 • Sælgers/UK-repræsentants GB VAT-nummer inkl. landekode (fx GB 123456789000)
 • Sælgers navn og adresse (DK)
 • Købers navn og adresse
 • Fakturadato
 • Fakturanummer
 • Leverancens art og mængde
 • Pris pr. stk. ekskl. moms
 • Nettobeløb
 • Momsbeløb i GBP og momssats, standardsats 20 %, reducerede satser se her.
 • Totalbeløb
 • Valuta
 • Eventuelle rabatter eller forud faktureringer
 • Betalingsbetingelser

Der er i særlige tilfælde mulighed for at udstede en forenklet faktura, som du kan læse mere om her.

Samlefakturaer (pro-forma-faktura) (DK-UK levering)

Hvis du har en engelsk moms- og importørregistrering (EORI-nr.), kan du afhængig af din transportør håndtere flere forsendelser på en og samme faktura, en såkaldt samlefaktura. En samlefaktura til UK skal som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger:

Sælger står for importen (eventuelt via en repræsentant)

 • Sælgers GB EORI-nummer (12 cifre)
 • Sælgers/UK-repræsentants GB VAT-nummer inkl. landekode (fx GB 123456789)
 • Sælgers navn og adresse (DK)
 • Sælgers/sælgers repræsentants adresse
 • Leveringsbetingelser
 • Fakturadato
 • Samlefakturanummer/bilagsnummer
 • Referencer til salgsfakturaer
 • HS-kode (10 cifre) pr. varelinje
 • Oprindelsesland pr. varelinje
 • Leverancens art og mængde samt brutto- og nettovægt
 • Nettobeløb
 • Valuta

Hvis du benytter en samlefaktura, skal din salgsfaktura ikke indeholde alle de oplysninger, der er angivet under afsnittet ”B2B – Salgsfaktura (DK-UK levering)” eller ”B2C – Salgsfaktura, leverancer over 135 GBP (DK-UK levering)”. Bemærk også, at du i UK-regi ikke bør anvende betegnelsen ”Pro-forma invoice” for din samlefaktura, men derimod med fordel kan anvende betegnelsen ”Commercial invoice”.

Nordirland

Der gælder særlige regler for så vidt angår salg til Nordirland forstået på den måde, at leverancer til hhv. B2B- og B2Ckunder i Nordirland skal ske efter de gamle EU-regler. Altså efter reglerne om omvendt betalingspligtig/erhvervelsesmoms for momsregistrerede B2B-kunder og med opkrævning af DK-moms for så vidt angår webshop-salg eller lignende til privatpersoner, indtil registreringsgrænsen på de GBP 70.000 er nået.

Har du spørgsmål til Brexit?


Det er en svær tid for alle, der handler med UK. Hos IntraVAT er vi klar til at hjælpe dig med at finde en løsning og et setup, der passer til netop din virksomhed og dine behov.

Ring til os på 74 30 23 60 eller send os en mail: info@intravat.com.

Vær opmærksom på, at regler og retningslinjer ift. UK ændres løbende, og der kan derfor ske ændringer.