Brexit-aftale på plads – hvad betyder det?

5. januar

Efter 10 måneders intensive forhandlinger lykkedes det EU og Storbritannien at lande en aftale, da et rent julemirakel indtraf den 24. december om eftermiddagen – blot syv dage før deadline. Et ’hard Brexit’ blev således afværget, og begge parter godkendte aftalen i deres respektive forsamlinger den 30. december.

Der mangler dog stadig en helt formel og endelig godkendelse fra EU-parlamentet, da de 27 medlemslande valgte at gøre brug af en såkaldt ”midlertidig ikrafttræden”, hvilket betyder, at aftalen gælder fra årsskiftet under forudsætning af, at den opnår en endelig godkendelse fra parlamentet inden udgangen af februar.

Betyder det så, at du kan ånde lettet op og fortsætte med at drive din virksomhed, som du altid har gjort? Nej, desværre ikke. Tværtimod skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Uanset, at aftalen indbefatter bl.a. ingen told og ingen kvoter, så gælder dette alene varer med oprindelse i EU. Det vil sige, hvis du sælger varer med oprindelse i fx Kina, som importeres via EU og videre til UK, kan der uanset aftalen blive pålagt en eventuel told eller kvoter. Derudover gælder de gængse krav omkring import og eksport fortsat, idet UK er et betragte som et tredjeland pr. 1. januar 2021. I øvrigt gælder et helt særligt regelsæt for handel med Nordirland.
  • Handel med ydelser er ikke længere sikret på samme måde som varehandel. Der er stadig mange ukendte faktorer, og kun tiden vil vise, hvordan dette vil blive håndhævet fra begge sider.
  • Arbejdskraftens frie bevægelighed er blevet kraftigt begrænset. Hvis du derfor har medarbejdere hjemmehørende i EU i UK for en periode, skal du være opmærksom på de nye krav, der gælder herfor.

Samhandlen mellem EU og Storbritannien er fra årsskiftet uden tvivl blevet mere besværlig, da bureaukratiske procedurer vil blive en realitet i kølvandet på Storbritanniens udtræden. Den næste tid opfordrer vi derfor til, at du væbner dig med tålmodighed, da både EU og Storbritannien skal omstille sig til den nye virkelighed og i øjeblikket er ved at opdatere diverse systemer mv. for at kunne implementere og imødekomme de nye detailkrav.

Har du spørgsmål til Brexit?

Vi er i kontakt med de relevante myndigheder etc. på daglig basis og får derfor løbende den nyeste viden – til gavn for dig og din forretning. Kontakt os allerede i dag, hvis du har spørgsmål til, hvordan Brexit påvirker din virksomhed. Vi er klar til at hjælpe dig.