Momssatser og momsfritagelser i Storbritannien

Der er mange typer momsfritagelser og reducerede momssatser på det britiske marked - læs her, om dine produkter og ydelser kan blive fritaget for moms

Momssatser Storbritannien

Standard sats er på 20%, og er en generel sats der dækker over de mest almindelige produkter, services og ydelser.

Reduceret sats er på 5%, som dækker over enkelte produkter og services, herunder barnesæder til bil og cykelhjelme.

Nulsats 0% dækker over de mest gængse madvarer samt børnetøj.

Fritaget for moms - dækker typisk over finansielle ydelser o.lign.

 

Momsfritagelser og reducerede satser i Storbritannien

 

 • Mad og drikke
 • Planer og plantefrø
 • Sport, fritid, kultur og antikviteter
 • Sundhed, uddannelse, velfærd og velgørenhed
 • Varme, vand, sanitet og strømforsyning og -produktion
 • Bygninger og opførelse heraf, samt byggegrunde og ejendom
 • Transport, fragt, rejser og køretøjer
 • Tryk, porto og udgivelser af bøger, ugeblade og aviser
 • Beklædning og fodtøj, beskyttelses- og sikkerhedsudstyr
 • Finansielle tjenester, investeringer og forsikring

Mad og drikke.

Mad og drikke til indtagelse, er normalt sat til nulsats, men der er enkelte regler, hvor der skal betales fuld moms af dette, herunder:

 • Catering services
 • Alkoholiske drikke
 • Konditori og søde sager
 • Chips og lignende snacks
 • Varm tilberedt mad
 • Sportsdrikke
 • Varm takeaway mad
 • Is, sodavand og mineralvand

Dvs. mad ud af huset er momsfrit, så længe maden er serveret kold.

 

Planter og plantefrø

Planter og plantefrø, som er brugt til fødevareproduktion er normalt momsfritaget, herunder:

 • Plantefrø, sporer og. lignende, som bruges til at dyrke planterne.
 • Plantefrø til indtagelse og brug i madlavning.

Hvis dine plantefrø derimod er solgt som fuglefoder, eller generelt dyrefoder til privatbrug, eller solgt til andet end som fødevarer for mennesker, er der fuld moms på.

Planter, der ikke er egnet som fødevarer er ligeledes fuldt momsbeskattet, dog er frugttræer og frugtbuske fritaget for moms.

En tommelfingerregel lyder:

Alt i planteriget, som enten selv afgiver, eller kan bruges til at dyrke noget, som kan afgive fødevarer til indtagelse, er normalt fritaget for moms.

 

Sport, fritid, kultur og antikviteter

Salg til sportsarrangementer, fysisk rekreation og uddannelse indenfor sportsverdenen, er momsfritaget, når man opfylder visse kriterier, såsom:

 • Sportsarrangementer/klubber skal være ”non-profit”, og have indskrevet i generelle bestemmelser, hvordan brug af eventuel overskud må anvendes og fordeles.
 • Sportsarrangementer/klubber må ligeledes ikke handle med personer eller virksomheder der på nogen måde er relateret til arrangementet/klubben, eller relateret til et medlem af arrangementet/klubben.
 • Sportsarrangement/klub, skal være en aktivitet der hører under Sport og Sportsuddannelse, og som kan findes under punkt 3.2. i Sport supplies that are VAT excempt på de Britiske myndigheders hjemmeside.

 

Under fritid finder vi hasardspil, sportsbetting og lotterier, hvor reglen er, at alle gevinstgivende spil, som er klassificeret som et tilfældighedsspil er fritaget for moms.
Afholdelse af turneringer, hvor deltagerne skal lægge et beløb for at være med, og beløbet indgår som en del af præmiepengene, da vil disse gebyrer for deltagelse også være momsfritaget.
Afholdes en sådan gevinstgivende turnering, hvor det koster penge at købe adgang til faciliteterne, hvori turneringen afholdes, er indgangsgebyret ligeledes momsfritaget.

 

Sundhed, uddannelse, velfærd og velgørenhed

Størstedelen af ting der kan forbindes til velgørenhed, er enten momsfritaget eller har reduceret momssats, herunder:

 • Adgangsgebyr til velgørenhedsarrangementer – momsfritaget
 • Markedsføringsservices til velgørenhed – reduceret sats 0%
 • Visse ting solgt til arrangementer hvori der rejses penge til velgørende formål – reduceret sats 0%
 • Genbrugsbutikker o. lign. der videregiver alt profit til velgørende organisationer – reduceret sats 0%
 • Opførelse og salg af nye bygninger der har til formål at huse velgørenhedsorganisationer – reduceret sats 0%
 • Energibesparende materialer, der er permanent installeret i boliger og bygninger, der anvendes til et relevant boligformål, forudsat at de samlede omkostninger ved dem (ikke inklusive moms) ikke overstiger 60 % af omkostningerne ved installationen af ​​produkterne (ekskl. moms) – reduceret sats 5%
 • Sponsorerede velgørenhedsarrangementer – momsfritaget
 • Frivillige donationer til velgørenhed – falder uden for momslovgivningen

 Under velfærd findes følgende:

 • Bygningstilbehør og services – reduceret sats 0%
 • Begravelse, kremering eller begravelse til søs – momsfritaget
 • Mobilitetshjælpemidler til ældre – reduceret sats 5%
 • Hjælpeudstyr til blinde og svagtseende – reduceret sats 0%
 • Hjælpeudstyr til handicappede – reduceret sats 0%
 • Forudbetalte begravelsesydelser udarbejdet i kontraktform med forsikringsselskab – momsfritaget
 • Rygestopprodukter herunder nikotinplaster og -tyggegummi – reduceret sats 5%
 • Velfærdsydelser udført af velgørenhedsorganisationer, til en betydelig lav omkostning - falder uden for momslovgivningen
 • Optagelses- og afspilningsudstyr lavet til specialbrug for optagelse, og afspilning af blindes og svagsynets tale – reduceret sats 0%

Momsfritagelser og andre satser for kategorien Sundhed:

 • Pleje og medicinsk behandling udført af en autoriseret institution som f.eks. hospital, hospice eller plejehjem – momsfritaget
 • Udlevering af recepter fra en registreret apoteker – reduceret sats 0%
 • Helbredsundersøgelser og behandlinger udført af registrerede doktorer, tandlæger, optikere, apotekere eller anden profession der tilbyder helbredsundersøgelser og behandlinger – momsfritaget
 • Hygiejneprodukter – reduceret sats 0%
 • Voksenbleer o. lign. – reduceret sats 0%
 • Hjælpemidler til svagsynede – reduceret sats 0%

Uddannelse:

Alt uddannelse, erhvervsuddannelse, og andre tilknyttede tjenester, udført af et certificeret institut, såsom en skole, gymnasium eller universitet, er som udgangspunkt fritaget for moms.

Varme, vand, sanitet og strømforsyning og -produktion:

Strømforsyning og -produktion:

 • Elektricitet til husholdning, privat eller ikke erhvervsmæssig brug for en velgørende organisation – reduceret sats 5%
 • Gas til husholdning, privat eller ikke erhvervsmæssig brug for en velgørende organisation – reduceret sats 5%
 • Fyringsolie til husholdning, privat eller ikke erhvervsmæssig brug for en velgørende organisation – reduceret sats 5%
 • Brændsel i fast form som f.eks. træ, koks, kul o. lign. til husholdning, privat eller ikke erhvervsmæssig brug for en velgørende organisation – reduceret sats 5%

Sanitet:

 • Tømning af septiktanke til privatbrug – reduceret sats 0%
 • Kloak arbejde, herunder vedligeholdelse – reduceret sats 0%
 • Brugsvand til privat – reduceret sats 0%

Energibesparende materialer installeret i boliger og andre beboelsesgodkendte bygninger, som er godkendt til privat brug.

”For at kunne benytte den reducerede sats, skal du være fyldt min. 60 år, eller have modtaget nogle af de fordele, der er beskrevet i: Momsmeddelelse 708/6
Alternativt, kan du muligvis være berettiget til reduceret sats på materialerne, hvis den totale udgift af materialerne (uden moms) ikke overstiger 60% af totalbeløbet inklusiv installationsudgifterne (uden moms). Hvis materialerne overstiger 60% af totalprisen på installationen, vil du kun være berettiget til reduceret momssats på selve installationsudgiften.”

 

 • Luft til vand/luft varmepumper – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Brændefyr og -kedler – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Centralvarme og – vand styringssystemer – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Tætningslister – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Jordvarmeanlæg – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Isolering og efterisolering – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • mikro kombinerede varme- og strømproducerende enheder – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Solpaneler – reduceret sats 0% (5% i Nordirland)
 • Vand- og vindturbiner - reduceret sats 0% (5% i Nordirland)

Varmeudstyr og tilslutning til gasrørledninger (Som er tilskudsberettiget til personer over 60 år, eller personer som er modtagere af visse typer ydelser)

Installerede:

 • Lukkede fastbrændselsfyr – reduceret sats 5%
 • Kombi-varmtvandsbeholder med fabriksmonteret isoleret varmtvandsbeholder – reduceret sats 5%
 • Elektriske lagervarmeapparater – reduceret sats 5%
 • Gasfyr – reduceret sats 5%
 • Gasfyrede termostatstyrede rumvarmere – reduceret sats 5%
 • Oliefyr – reduceret sats 5%
 • Radiatorer – reduceret sats 5%
 • Installation, reparation, vedligeholdelse af kedler, radiatorer, rørføring og styringer m.m., som der udgør en del af centralvarmesystemet (inklusive mikro- og kombi varme- og elektricitetsgenererende systemer) – reduceret sats 5%
 • Installation, reparation og vedligeholdelse af vedvarende energi varmesystemer. Dvs. varmesystemer der får deres energi fra sol- vind- og vandkraft; eller i nærheden ad vedvarende kilder, herunder jord- og luftvarme. – reduceret sats 5%
 • Tilslutning eller gentilslutning til gasrørledninger – reduceret sats 5%

Bygninger og opførelse heraf, samt byggegrunde og ejendom.

Bygninger og opførelse heraf:

 • Større ombygninger af beskyttede bygninger, der anvendes som bolig eller til et relevant velgørende formål – reduceret sats 0%
 • Installation af badeværelse eller toilet, konstruktion af ramper, udvidelse af døråbninger og/eller gange for handicappede i deres eget hjem – reduceret sats 0%
 • Opførelse af og salg, eller langtidsudlejningskontrakt, af nyopført bygning for velgørende formål – reduceret sats 0%
 • Opførelse af og salg, eller langtidsudlejningskontrakt, af nyopført bygning til beboelse – reduceret sats 0%
 • Opførelse af og salg, eller langtidsudlejningskontrakt, af nyopført bygning til erhverv – reduceret sats 0%
 • Ombygning af eksisterende bygning(er) ved at øge antallet af boliger – reduceret sats 5%
 • Renovation af bolig der har været ubeboet i minimum 2 år – reduceret sats 5%
 • Første salg eller langtidsudlejningskontrakt af erhvervsejendom der er konverteret om til beboelsesejendom – reduceret sats 5%
 • Første salg eller langtidsudlejningskontrakt af bygninger der er konverteret om til relevant benyttelse som beboelsesejendom – reduceret sats 0%
 • Første salg eller langtidsudlejningskontrakt af bygninger der er konverteret om til relevant benyttelse for velgørende formål – reduceret sats 0%

Byggegrunde og ejendom:

 • Garager og parkeringspladser som er fremlejet sammen med ejendom til benyttelse som beboelse (under korttidsudlejningsloven) - Momsfritaget
 • Parkeringstilladelse der hvor selve parkeringen finder sted - Momsfritaget
 • Ejendoms- byggegrunds- eller bygningstilladelser der optager land eller bygninger - Momsfritaget
 • Salg eller langtidsudlejning af nyopførte boliger med tilhørende garage eller parkeringsplads – reduceret sats 0%

Transport, fragt, rejser og køretøjer

Transport:

 • Reparation og vedligeholdelse af luftbårne fartøjer, herunder flyvemaskiner, helikoptere o. lign. – reduceret sats 0%

Fragt:

 • Transport af fragt til eller fra, et sted udenfor Storbritannien – reduceret sats 0%
 • Fragtcontainere – salg, lease eller leje, til et 3. land udenfor EU og Storbritannien – reduceret sats 0%
 • International fragttransport der finder sted i Storbritannien og dets territoriale farvande – reduceret sats 0%

Rejser:

 • Fortøjning af husbåd – momsfritaget
 • Garager eller parkeringspladser tilhørende fortøjet husbåde – momsfritaget
 • Passagertransport i et køretøj, båd eller fly der har mere end 10 passagerer med – reduceret sats 0%
 • Afgift for benyttelse/passering af broer, tunneler og veje, som er ejet af myndighederne – falder uden for momslovgivningen

Køretøjer:

 • Reparation og vedligeholdelse af luftbårne fartøjer, herunder flyvemaskiner, helikoptere o. lign. – reduceret sats 0%
 • Salg eller charterudlejning af luftskib – reduceret sats 0%
 • Campingvogne (over 7 meter lange eller mere end 2,55 meter brede) - reduceret sats 0% eller 5%
 • Privatfly – salg eller charterudlejning – falder uden for momslovgivningen
 • Privathelikoptere – salg eller charterudlejning – reduceret sats 0%
 • Militærfly – salg eller charterudlejning – reduceret sats 0%
 • Reparation og vedligeholdelse af skibe – reduceret sats 0%
 • Skibsbygning af skibe på 15 tons eller derover bruttotonnage – reduceret sats 0%

Tryk, porto og udgivelser af bøger, ugeblade og aviser

Tryk af:

 • Brochure – reduceret sats 0%
 • Foldere – reduceret sats 0%
 • Pjecer – reduceret sats 0%

Porto:

 • Posttjenester, der opfylder alle betingelserne i momsmeddelelse 700/24 3.2 og 3.3falder uden for momslovgivningen
 • Porto, pakning og levering inden for Storbritannien, som er inkluderet i prisen, men opkrævet separat, som f.eks. for postordre – momssatsen følger varens momssats (Samme ydelser som ikke er inkluderet i prisen, men derimod bliver opkrævet som et tilvalg, har standardsats på 20%)
 • Offentlige posttjenester, som bliver leveret af Royal Mail i henhold til forsyningspligt – falder uden for momslovgivningen
 • Andre posttjeneste, der ikke er underlagt forsyningspligt – standard sats 20%

Udgivelser af:

 • Bøger – reduceret sats 0%
 • Børne farve- og billedbøger – reduceret sats 0%
 • Kort og guides – reduceret sats 0%
 • Ugeblade – reduceret sats 0%
 • Aviser – reduceret sats 0%
 • Omslag til musikudgivelser f.eks. CD’er – reduceret sats 0%
 • Udgivelser – reduceret sats 0% (Nogle udgivelser har standard sats på 20%, såsom, træningsbøger, brevpapir og plakater)

Beklædning og fodtøj, beskyttelses- og sikkerhedsudstyr

Beklædning og fodtøj:

 • Tøj til babyer – reduceret sats 0%
 • Børnetøj og -sko – reduceret sats 0%

Beskyttelses- og sikkerhedsudstyr:

 • Klapvogne med fastspændingstroppe til brug i bil – reduceret sats 5%
 • Barnesæder til bil – reduceret sats 5%
 • Barnesæder der kan benyttes som klapvogn – reduceret sats 5%
 • Cykelhjelme der er CE mærkede – reduceret sats 0%
 • Motorcykelhjelme der lever op til sikkerhedsstandarden – reduceret sats 0%
 • Sikkerhedssko og hjelme – reduceret sats 0%

Finansielle tjenester, investeringer og forsikring

Finansielle tjeneste og investeringer:

 • Finansielle tjeneste der udsteder, overfører, modtager, eller generelt håndterer penge, sikkerhedsstillelse og veksling af valuta (herunder banker) – momsfritaget
 • Udstedelse af kredit, herunder lån – momsfritaget
 • Kreditinstitutter der udsteder lån til køb eller leasing – momsfritaget
 • Kreditforvaltning af personen der har udstedt kreditten – momsfritaget
 • Handel, udstedelse og overførsel af aktier og obligationer – momsfritaget
 • Ledelse af en særlig kvalificeret investeringsfond – momsfritaget
 • Finansielle tjeneste som er blevet tilbudt i samhandel med varer og ydelser, men er registreret som en separat tjeneste – momsfritaget
 • Investering i gulddubletter – momsfritaget

Forsikring

 • Forsikringer til særligt udvalgte der opfylder kravene som Friendly Society – momsfritaget
 • Forsikrings- og genforsikringstransaktioner – momsfritaget
 • Forsikringsmæglere og sagsbehandlere, der handler som mellemmand – momsfritaget
 • Forsikringer tilkøbt sammen med en varer eller ydelse, men er tilført som en separat service – momsfritaget

 

Storbritannien

Kom stærkt i gang med moms registrering, firma adresse, fiskal repræsentation og en stærk momspartner til indberetning og rådgivning.

Interesseret i et samarbejde?

Vi sidder klar til at hjælpe jer, kontakt os på: