Styrkelse af forretningen

Entreprise

Udfordringer med bygge og anlæg i udlandet?

Lad os hjælpe dig med at overholde reglerne

Er du udelukket fra byggepladsen?

Der investeres massivt i infrastruktur i Norge i disse år, og det giver mange gode muligheder for danske bygge- og anlægsvirksomheder, men det er ikke problemfrit at bygge i udlandet.

Det er et område, hvor der stilles krav til registrering, sikkerhed og rapportering og det kan have store konsekvenser ikke at have styr på sine forpligtelser, ikke kun i forhold til myndigheder, men også i forhold til at kunne overholde de indgåede aftaler.

Vi får styr på alle rapporteringsforpligtelser, så du undgår, at medarbejdere afvises ved indgangen til byggepladsen eller at materiale ikke er kommet rettidig og korrekt ind over grænsen (eller biler der helt afvises og må vende om) og skaber unødig ventetid på byggepladsen.

Eller har du brug for assistance i forbindelse med, at dansk personale skal til Norge og foretage service, montering eller reparation?

Med en erfaren partner kan du levere en professionel service, overholde aftaler med dine kunder og sikre at ydelsen leveres til tiden. Samtidig kan du være sikker på, at undgå skattesmæk og bøder i forbindelse med arbejde i udlandet.

Entreprise

Ofte stillede spørgsmål

Skal du ansøge om HMS-kort?

Danske selskaber indenfor byggebranchen, der sender medarbejdere til norske byggepladser, skal ofte udstyres med et identitetskort, der giver adgang til byggepladen. Dette kort kaldes HMS-kort eller byggekort (HMS=Helse, Miljø og Sikkerhed). Kortet er virksomheds- / personbundet, og kan derfor bruges på forskellige byggepladser og projekter i Norge.

HMS-kortet identificerer den konkrete medarbejder og giver samtidig vedkommende adgang til byggepladsen. Det betyder også, at uden HMS-kort vil medarbejderen ikke få adgang til byggepladsen. Det kan selvsagt give problemer, hvis et aftalt stykke arbejde ikke kan udføres, fordi medarbejderen står uden HMS-kort.

Det danske selskab skal være momsregistreret i Norge, for at kunne søge HMS-kort til medarbejdere, der arbejder i Norge.

Er din virksomhed blevet hyret til et projekt i Norge?

Det er vigtigt, at I som virksomhed er forberedt på, at der kan opstå en række udfordringer ved opstart og entreprisearbejde i Norge.  

For at udføre arbejde i Norge i form af entreprise og underentreprise, skal man lade sig registrere i Norge. Der er flere måder at lade sig registrere på, men mange vælger NUF registreringen (Norsk Udenlandsk Foretagende). I første omgang skal man have et organisationsnummer. Hvis man har en omsætning der overstiger NOK 50.000,00 vil man så også skulle lade sig momsregistrere i Norge. 

Der er masser af spændende byggeprojekter i Norge, og vores erfaring er at det norske marked bevidst søger de dygtige danske håndværkere. 

Her hos IntraVAT kan vi hjælpe jer igang. Med vores mange års erfaring, sørger vi for at få jer registreret i Norge. Vi tilbyde vejledning og hjælpe med indrapporteringer, dialog på jeres vegne med de norske myndigheder mv. Kontakt os og lad os hjælpe jer godt i gang i Norge.

Skal du bringe eget værktøj til og fra et projekt i Norge?

Når du skal have dit eget værktøj med på et projekt i Norge, skal du have udstedt et ATA-Carnet. Et ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer. Det er samtidigt også en sikkerhedsstillelse for told og afgifter i de lande som er tilsluttet ordningen. Man kan sige, at det er dit "værkstøjspas". 

ATA-Carnet tillader en midlertidig import af værktøjet til et andet land i op til 1 år. Ved denne midlertidig import skal det forstås, at værktøjet må blive og benyttes i det givne land i 1 år, og skal herefter hjemtages til Danmark, inden gyldigheden på ATA-Carnet udløber.

Vær dog opmærksom på, at du kan ikke benytte et ATA-Carnet til materiel til byggeri. Kun til værktøjet.

 

Hvordan indrapporteres projektarbejde i Norge til myndighederne?

Når man skal arbejde på et norsk projekt der har en kontraktværdi på NOK 20.000,- eller derover, skal det indrapporteres til de norske myndigheder. Rapporteringen skal ske snarest efter indgået kontrakt, og senest 14 dage efter projektet er påbegyndt. 

Rapporteringsproceduren ser således ud:

Hovedopgavegiveren (som oftest er den norske virksomhed) skal rapportere selve opgaven og de virksomheder de entrerer med. Og selvfølgelig også egne medarbejdere, skulle de have det også.

Opgavetageren (virksomheden der har påtaget sig opgaven fra Hovedopgavegiveren i Norge) er forpligtet til, at rapportere sine egne medarbejdere på opgaven og eventuelle underleverandører. 

Pligten til at rapportere til Norge fungerer således, at virksomheder op til 2 led fra Opgavegiveren skal rapportere. Det betyder, at underleverandører til Opgavetageren også har pligt til at rapportere ind.

Rapporteringen kan ske på 2 måder: 

1. Man udfylder en blanket (RF1198/RF1199), hvori man opgiver information om opgavegiver, opgavetager (dit firma), dine medarbejdere og data om selve projektet. Blanketten skal sendes i papirform, vedlagt kopi af medarbejderes pas m.m. til Skatteetaten i Norge.

2. Har man adgang til de norske myndigheders Oppdragsregister system, kan man rapportere data direkte ind. Her kræves dog, at der vedlægges kopi af medarbejderes pas mv. 

Kontakt os, og vi kan også være behjælpelige med blanketter, inkl. udfyldelse samt selve rapporteringen.

 

Hvor lang tid tager det at registrere et selskab i udlandet?

Der er store forskelle på, hvor lang tid det tager at registre sig i udlandet med et momsnummer, ligesom der er store forskelle på hvilken dokumentation der skal til.

I Skandinavien / Nordeuropa tager det cirka +/- fire uger, men andre steder og i særligt travle perioder, tager det noget længere tid. Der vil også være krav til, at noget dokumentation skal være i original version og/eller godkendt og underskrevet af dansk notar.

Hvad er et norsk D-nummer?

Et norsk D-nummer svarer til det danske CPR nummer. Et D-nummer gives dog til udenlandske statsborgere (ikke norske).

I fald man som dansk medarbejder arbejder på en byggeplads i Norge, skal man ansøge om et D-nummer, for at kunne få et HMS-kort og dermed komme ind på en norsk byggeplads.

IntraVAT hjælper mange selskabers medarbejdere med at ansøge om et norsk D-nummer. Kontakt os gerne, hvis du skal bruge et D-nummer.

Skal jeg betale skat i Norge?

Som dansk medarbejder, der arbejder i Norge, er man i udgangspunktet ikke skattepligtig til Norge.

Der er mulighed for at arbejde i Norge i helt op til 183 dage om året uden at skulle betale norsk skat af sin personlige indkomst (løn).

Man skal dog - som i Danmark - have et norsk skattekort, hvoraf det fremgår, at man ikke er skattepligtig til Norge.

Vil du gerne have 100% styr på personbeskatning og undgå grimme overraskelser, så kontakt os for en nærmere gennemgang.

Social sikring i udlandet

Når danske medarbejdere udfører arbejde i udlandet skal de ansøge om en A1 godkendelse.

I fald medarbejdere ikke har en A1 godkendelse; skal arbejdsgiver betale social sikring i det land, hvor medarbejderen arbejder og vil således komme til at betale social sikring i Danmark og i udlandet.

A1 ansøgningen er personlig og foretages via borger.dk. 

Hvis du har flere gode spørgsmål, så er vi altid til at få fat på.

Kontakt os